weby pro nejsevernější čechy

Zvonice kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech

Severně od kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech částečně skryta za budovou radnice stojí samostatná zvonice.

Kostelní areál je kulturní památkou, zvonice je jeho součástí:

Předmětem ochrany je kostel sv. Kateřiny, zvonice, socha sv. Kateřiny, socha sv. Josefa, socha sv. Jana Nepomuckého, opěrná zeď terasy se schodišti a pozemky parc. č. st. 1 a 3 (v rozsahu stavby zvonice) a parc. č. 49.

zvonice

Historicky velmi cenná, stupňovitá a hmotově mohutná zvonice má ještě středověký obranný charakter a pochází pravděpodobně z 16. století.

Původní evidenční list památky (1969):

Vedle kostela zvonice. V kamenném spodku s gotickým portálkem zvenčí a hlouběji půlkruh. sklenutým vchodem je býv. mučírna. Nejhořejší části jsou dřevěné.Nutná oprava, zvláště zvonice je v havarijním stavu, got. portálek již padá. 

Z wiki a dalších zdrojů:

Severně od kostela stojí renesanční zděná zvonice s dřevěným patrem, která v minulosti plnila i obrannou funkci. Její zděná část má zdi až 1, 7 m silné. Dřevěné patro ukrývá vzpěradlovou konstrukci, nesoucí zvony ze 17. a 18. století. Zvonice byla postavena pravděpodobně v 16. století. Na zvonici i na kostelní věži viselo před třicetiletou válkou devět zvonů. Osm z nich bylo roku 1639 zničeno císařskými vojáky a jejich zvonovina byla spolu s devátým zvonem další rok odvezena do Prahy. Další zvon byl pořízen roku 1660, který je zde osazen dodnes a roku 1755, který byl rekvírován ve 2. svět. válce.

Vzhledem k faktu, že areál kostela je nepřístupný (všechny vstupy uzamčeny), lze zvonici vyfotit s bídou jen z Pivovarské ulice zvenčí.

Series Navigation<< Kaple svatého Jana Nepomuckého na křižovatce ulic Frant. Diepolta a Wintrova v RakovníkuKostel svaté Kateřiny Alexandrijské ve Velvarech >>
Tagy