weby pro nejsevernější čechy

Zvonice na fontáně v atriu magistrátu v Ústí nad Labem

Na nádvoří komplexu budov bývalého Krajského národního výboru v Ústí nad Labem v západní částí směrem k východu na ulici Velká Hradební stojí na pódiu nad fontánou sloupová zvonice.
Kupodivu se o zvonici dá objevit alespoň něco (Ústecký Deník), ale ne zrovna v optimistické souvislosti:

3.9.2010Měly být chloubou zrekonstruovaného atria magistrátu, teď dělají vedení města vrásky na čele. Zvony unikátního stroje měřícího čas, odbíjejí moc na hlas.

V centru města vznikla další odpočinková zóna. Rekonstrukce se dočkalo atrium městského centrálního úřadu.

„Hladina zvuku při odbíjení přesahuje povolenou normu o deset decibelů. Přípustná hranice je osmdesát decibelů a při zkušebním odbíjení bylo naměřeno devadesát decibelů,“ řekla tisková mluvčí města Ivana Solničková.

Zvony z tohoto důvodu zatím neodbíjejí a spekuluje se, že budou čas odbíjet jen o víkendu a ve svátek.

„Je to pravdou, že máme problémy s hlasitostí odbíjení zvonů. Na povolenou hranici hluku je musí ztlumit specializovaná firma. V provozu poté budou i ve všední den,“ uvedl náměstek primátora Jan Řeřicha.

Zvonice byla do atria projektována, aby zatraktivnila nově rekonstruované prostory.

„V každém městě jsou v centru hodiny, které odbíjejí čas. Co si budeme nalhávat, historickou část město Ústí nemá. Proto se při projektu počítalo s něčím takovým právě v atriu,“ dodal Řeřicha.

4.2.2011Zvonice v atriu ústeckého magistrátu nezvoní už pět měsíců. A zvonit jen tak nebude. Možná za dalších pár měsíců. Alespoň to tvrdí Jan Řeřicha, náměstka ústeckého primátora, ve svém prohlášení.

„Vzhledem k tomu, že musí být provedeno nové měření hluku, a to včetně spuštěných vodotrysků, bude nutné počkat na jejich spuštění v sezoně,“ vysvětlil Řeřicha.

Zvonička nezvoní od té doby, co při zkušebním provozu úředníci zjistili, že odbíjení překračuje normu hluku o 10 decibelů! Přípustná hranice je 80 decibelů. Při zkušebním odbíjení bylo ovšem naměřeno devadesát decibelů. Jinými slovy, město má uprostřed atria zbytečnost za 411 tisíc korun! Přesně to si myslí i Ústečané.

„Byly to zbytečně vyhozené peníze. Místo té zvoničky mohli nechat vybudovat v atriu třeba nějakou prolézačku pro děti,“ rozčilovala se například Martina Prokopcová. „Když atrium navštíví k odpočinku mladá rodinka s dětmi, tak tu nic není pro děti,“ dodala.

Magistrát po nepříjemném debaklu s měřením hlučnosti měl snahu záležitost zlehčovat vysvětleními, že seřízení odbíjení je jen softwarovou záležitostí a ztlumí odbíjení co nejdříve tak, aby mohla být zvonička v provozu.

Od té doby se situace změnila, stejně jako prohlášení politiků. „V každém centru města jsou hodiny, které odbíjejí čas, město Ústí nic takového nemá. Projektant proto zahrnul do nově zrekonstruovaného atria zvoničku,“ pyšnil se náměstek Řeřicha při otvírání nového atria.

Dnes naopak náměstek Řeřicha rozhořčeně hrozí požadavky na náhradu škody. „V případě, že si spuštění zvoničky vyžádá finanční náklady, budeme je požadovat na projektantovi, který měl překročení hlukového limitu předpokládat,“ dodal.

Sice se čtenář nedozví, kdo má zvonici na svědomí, ale už se s tím dá pracovat. Oficiálně na webu města:

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů (IPRM)
opatření IPRM: A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě
aktivita IPRM: A.1.1 Revitalizace městského centra
stav projektu: dokončen
doba realizace: leden 2010 – září 2010
celkové náklady: 35 640 333 Kč
dotace z prostředků ROP: 32 745 087 Kč
prostředky z rozpočtu města: 2 895 246 Kč
popis projektu: Atrium Magistrátu prošlo zásadní rekonstrukcí především kvůli odstranění bariér, které bránily pohybu handicapovaným osobám. Rekonstrukce znamenala především výměnu dlažby, osázení novou zelení, doplnění mobiliářem a vybudováním fontány s podiem, které může být využíváno pro občasné veřejné akce. Prostor atria se díky rekonstrukci stal přístupnějším, bezpečnějším a také estetičtějším místem, které slouží jako odpočinkové místo pro občany.
Partner projektu: PB – CENTRUM, s. r. o.

iDnes 1. září 2010Po více než třech měsících si lidé v Ústí nad Labem mohou opět krátit cestu z Mírového na Lidické náměstí přes atrium magistrátu. Město dnes po nákladné rekonstrukci tento prostor slavnostně otevírá pro veřejnost. Nově má sloužit jako odpočinková zóna.

Rekonstrukce atria probíhala už od ledna, posledního čtvrt roku se do atria lidé vůbec nedostali. Za tu dobu se celý prostor radikálně změnil.

„Obnovy se dočkala zeleň, přibyly lavičky a stejně tak jako jiné plochy ve městě zdobí i tento prostor fontána. Nad ní bylo vybudováno pódium pro pořádání akcí,“ popsala mluvčí ústeckého magistrátu Ivana Solničková.

Přibyla také speciální časomíra – zvonička. Bude odbíjet každou čtvrthodinu. Tento zvuk v centru Ústí dosud chyběl. Lidé si na něj ale budou muset počkat ještě dva týdny. Při zkouškách se totiž ukázalo, že zvony znějí příliš hlasitě. Magistrát tak musí jejich zvuk ještě nechat ztlumit.

„Obnovou prošla také vstupní schodiště do podzemních garáží. K nim i k dalším vstupům, například k městskému obvodu, kde je i jídelna, vedou vodicí linky pro nevidomé,“ doplnila Solničková.

Celkové náklady na zkulturnění atria vyšplhaly na 35,6 milionu korun. Podstatnou část – 32,7 milionu – však pokryla dotace z Evropské unie.

„Rozdíl mezi těmito částkami představuje spolufinancování ze strany města,“ dodala Solničková.

Součástí rekonstrukce bylo také odstranění původní zeleně, demolice kamenných prvků záhonů, rozebrání kamenných obkladů či poškozené dlažby.

„Nejnáročnější bylo udělat celkovou přípravu a odlehčit prostor tak, aby tam mohla být položena kvalitní dlažba. Dále pak zamezení průsaku vody do dalších objektů,“ zmínila mluvčí.

Město plánuje, že se v atriu budou konat společenské akce, koncerty či vánoční trhy.

Jen vlastně nevím, jaký je aktuální stav – já jen procházel, a zvonit jsem neslyšel…

Series Navigation<< Evangelický kostel v Česká KameniciKaple Nejsvětější Trojice v Nové Vsi (Ústí nad Labem) >>
Tagy