weby pro nejsevernější čechy

Zvonice u kostela svatého Mikuláše v Lounkách

V areálu kostela svatého Mikuláše v Lounkách stojí samostatná zvonice.
Wiki uvádí v popisu kostela:

V severovýchodním obvodu hřbitovní zdi je polygonální zděná zvonice s dřevěným patrem.

V Památkovém katalogu má samostatný záznam

zvonice:

Vysoká zvonice na polygonálním zděném korpusu. Na něj navazuje polygonální hrázděná helmice s obedněním zakončená jehlancovou střechou. Vstup do zvonice vymezen kamenným barokním rámem s uchy. Dispozičně i konstrukčně se zřejmě jedná o stavbu z 18. stol. Postavena zřejmě až po úpravě terénu, která ze sousedního kostela udělala „polozemnici“.

Na starších fotkách vypadá zvonice jinak, prošlo nedávno rekonstrukcí, o níž informují tabule u kostela.

Foto z galerie mapy.cz z 2. ledna 2008

Popis z roku 2008:

Zvonice stojí severovýchodně od kostela sv. Mikuláše, navazuje na ohradní zeď hřbitova. Její půdorys je šestiboký, přízemí je zděné z lomového kamene s armovanými rohy (s malými zbytky malované bosáže), jediným otvorem je pravoúhlý portál na západní straně. Zvonicové patro přesahuje půdorys přízemí. Jeho stěny jsou hrázděné, vyplněná cihlami. Spolu se zvonicí v Ústí nad Labem – Církvici jde o jedinou obdobnou stavbu provedenou touto technologií v Čechách. Celé je obedněno svislými prkny, na každém boku prolomeno obdélným oknem. Jehlancová střecha je nově pokryta dehtovou krytinou, zakončena makovicí a křížem. Ve zvonici by měly být zavěšeny zvony z let 1493 a 1722.

Zvonice má novou šindelovou střechu. Má nové okenice, zavřená. Pozemek se zvonicí patří církvi, která v letech 2010 – 2015 zorganizovala opravu zvonice.

Informace o obnově zvonice
Series Navigation<< Kostel svatého Mikuláše v LounkáchKaple na jižním okraji Lounek u silnice do Černěvsi >>
Tagy