weby pro nejsevernější čechy

Zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce

Ve svahu za kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Krupce stojí částečně skryta zvonice.
V Památkovém katalogu je součástí areálu kostela:

Hranolová, v přízemí zděná neomítaná věž bedněná v zúženém patře a krytá vysokou jehlancovou střechou krytou šindelem. Zvonice pocházející z 1. poloviny 15. století a do dnešní podoby upravovaná po požáru v roce 1633.

Zvonice v jihozápadním svahu nad severozápadním průčelím kostela byla na starších pozdně středověkých základech nově vystavěna po požáru roku 1633. Je dvoupatrová, čtvercového půdorysu, přízemí na podezdívce vyrovnávající sklon terénu je zděné, neomítané, patro dřevěné, bedněné, s hodinovým ciferníkem, ukončené stanovou střechou krytou šindelem. Uvnitř ve zvonové stolici zachován z původního zvonového souboru jediný zvon od Gabriela a Zachariáše Hilgera z Freiberku z r. 1627.

Na protilehlém svahu severozápadně od kostela a nad náměstím dominuje mohutná zvonice s nepatrně ustupujícím bedněným zvonovým patrem završeným vysokou dlátovou střechou. Svah kolem zvonice je téměř nepřístupný. Jde o stavbu výrazně fortifikačního a signálního významu. Jedná se o zvonici polozděnou (neboli smíšenou), na zděnou část navazuje dřevěné zvonové patro. Ve zvonovém patře se nacházejí tři závěsy pro zvony. Zvonové patro je oproti spodní zděné části užší, zvonová stolice je položena na obvodových stěnách, to poté vytváří stupňovitou siluetu. Ve zděné spodní části se nachází dveřní otvor s jednokřídlou dřevěnou výplní a okenní otvor se segmentovým obloukem. V úrovni zvonového dřevěného patra se nacházejí ručičkové hodiny. Zvonice má vysokou dlátovou střechu pokrytou šindelem a zakončenou plechem pobytou bání. Pod vrcholem střechy se nachází kříž se stříškou.

Zvonice je nedílnou součástí areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce. Do značné míry dotváří jeho památkové hodnoty. Prvek je složen z celé řady historických materiálů a vybudován pomocí tradičních historických metod do osobitého výtvarného řešení. Spolu s nedocenitelnou hodnotou stáří je nevyčerpatelným hmotným pramenem připomínajícím jedinečné dějiny města Krupky.

Na wiki:

Dnešní polozděná zvonice byla vystavěna po požáru původní stavby v roce 1633. Stojí ve svahu severozápadně od kostela. Ve zvonovém patře se nacházejí tři závěsy pro zvony – menší dřevěná hlava při východní stěně, velký ocelový závěs uprostřed a větší dřevěná hlava při západní stěně. Na ní je zavěšen zvon z roku 1627 od Gabriela a Zachariáše Hilgera. Zbývající dva zvony byly zrekvírovány za první světové války, torzo jednoho z nich se nachází v muzeu v Krupce. Zvony byly v meziválečném období nahrazeny novými, ale ty byly pak odebrány při rekvizicích druhé světové války – k roku 1960 je zde doložen už pouze jediný zvon.

Zvon z roku 1627 ze zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce vyrobili zvonaři Gabriel a Zachariáš Hilger. Dolní průměr zvonu je 113 cm, zvon je bohatě zdoben.

Rozměry

Dolní průměr: 113 cm.
Průměr čepce: 65 cm.
Výška: 79 cm bez koruny, 98 cm s korunou

Popis zvonu

Koruna: šest uch bez ozdob.
Čepec: jednořádkový nápis, vysoký 4 cm, výška písmen 2 cm: MEIN KLANG DICH RVFT ZVM KIRCHENGANG (andílčí hlavička) MERKS WORT , GOTT DANCK SING LOBGESANG (dva propletené stonky) 1627 (dva propletené stonky); pod tím pěkný ornamentální pás, vysoký 12 cm, tzv. groteska – dívka s rozpaženýma rukama, držící se vinutých stonků s listy.
Krk:
Jižní strana: medailon s erbem, průměr 16 cm, výška erbu 12 cm – ve štítě orel s nezřetelným srdečním štítkem na prsou, na klenotu křídla, po stranách erbu dvě žezla, pod medailonem sedmiřádkový nápis, výška písmen 1,5 cm a 1 cm: MODERANTE ECCLESIAM SVMMO IN TERRIS / CHRISTI VICCARIO VRBANO VIII ROMANO PON/TIFICE ILLVSTRISSIMO VERO ET REVERENDIS/SIMO CARDINALE ERNESTO AB HARRACH ANTIS/TITE PRAGENSE ATQVE INDVPERANTE FERDI/NANDO II INNVICTISSIOM (sic!) ROMANORVM IMPERATO/RE SEMPER AVGVSTO (pětilistý květ). Na této straně několik nepravidelných prohlubenin, vzniklých pravděpodobně už chybou při odlévání.
Severní strana: reliéf Ukřižování, vysoký 29 cm, pod ním sedmiřádkový nápis, výška písmen 1,5 cm a 1 cm: AD MAIOREM DEI GLORIAM DEI PARA QVE / NEC NON SANCTA EIVS MATRIS ANNAE HONO/REM , HAEC CAMPANA GRUPPNEN SVIM ANNO POST / CHRISTUM NATVM 1493 CONFLATA / DEINDE 1625 DVCENTESIMO SCILICET 24 POST / ANNO RIMAS ET SCISSVRAS PASSA . RENOVATA DEMVM / FVIT 1627.
Západní strana: medailon s erbem, průměr 13 cm, erb je nezřetelný, ale bezpochyby jde o erb zvonařského rodu Hilgerů, tedy medvěda ve skoku, držícího v předních tlapách kružítko, na okraji medailonu opis, výška písmen 0,7 cm: GOSSEN MICH GABRIEL VND ZACHARIAS HILGER ZV FREIBERCK.
Východní strana: reliéf sv. Vojtěcha, vysoký 25 cm – muž s vousem, v rukách drží veslo, po stranách u hlavy písmena, vysoká 2 cm: S A.
Věnec: tři linky a zesílení lemu
Srdce: hruškovité s krátkou výpustí

Podle nápisu jde o zvon z roku 1493, který v roce 1625 pukl a byl přelit roku 1627. Vzhledem k tomu, že roku 1633 zvonice vyhořela, je pravděpodobné, že zvon nebyl ihned po odlití zavěšen, ale nějakou dobu se ještě nacházel ve zvonařské dílně a unikl tak požáru. Zvon je zavěšen na dřevěné hlavě v dřevěné konstrukci. Hlava je zdobena několika vyřezávanými závity a pěkným kováním. Zvon je v dobrém stavu. Stav k roku 2002.

Zvon z roku 1490

Fragment zvonu Zuzana
Zaniklý zvon Zuzana z roku 1490 ze zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce vyrobil zvonař Vavřinec. Zvon byl zrekvírován za první světové války, jeho fragment se nachází v muzeu v Krupce.

Rozměry

Dolní průměr: 156 cm.
Výška: 170 cm
Další: fragment je 20 cm vysoký, 25 cm široký

Popis zvonu

Čepec: ornamentální pás s rostlinným motivem, pod tím jednořádkový nápis v gotické minuskuli: Rex Gloriae Veni in pace. Ave maria gratia plena, dominus tecum. Anno domini 1490. Mezi písmeny reliéf Panny Marie s Ježíškem, kterého drží na pravé ruce, Marie má na hlavě korunu, pod tím ornamentální pás, značně vystupující nad povrch zvonu, vysoký 3 cm – šroubovitě vinutý stonek.
Věnec: tři linky a zesílení lemu.
Zavěšení a stav zvonu – Zvon je zavěšen na dřevěné hlavě v dřevěné konstrukci. Zvon je v dobrém stavu. Stav k roku 2002.

A ještě web o Krupce:

Za kostelem Nanebevzetí Panny Marie se nachází městská zvonice z 15. století. Má zděnou podezdívku, dřevěné patro a šindelovou střechu. Ke zvonici neodmyslitelně patřil krásný a zvučný hlas zvonu Zuzana. Byl odlit v roce 1440, měl průměr 156 cm, výšku 170 cm a hmotnost 3 266 kg. V roce 1916 byl odvezen a použit pro válečné účely.

Series Navigation<< Zvonice Svaté rodiny v PřítkověKostel Nanebevzetí Panny Marie v Krupce >>
Tagy