weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Krušnohorské ulici u kostela svatého Havla v Chlumci

U východního vstupu do kostela svatého Havla v Chlumci na travnaté plošině nad Krušnohorskou ulicí stojí kamenný kříž.

Na rozdíl od většiny ostatních památek, soustředěných kolem kostela, o tomto kříži se nedá najít nic konkrétního, snad je to on, který je zahrnut v souhrnné poznámce, že z Vyklic sem byl přesunut kromě sochy Ecce homo také kříž.

Je v nedobrém stavu. Celé vrstvy se odlupují (ani se snad nedá napsat povrchové, pro jejich hloubku), z nápisových ploch zbyla jen torza, římsy jsou popraskané a části jich chybí. Obdobně je na tom i ukřižovaný Kristus. Drolí se, praská, chybí mu pravá dlaň.

V trávě na terase nad vozovkou dva schodišťové stupně, seskládané z kamenných bloků kolem dokola, před nimi pak směrem k ulici ve svažujícím se terénu ještě jeden přidaný širší stupeň. Na stupních kvádrová patka soklu, na čelní straně rytý obrys zrcadla s vykrojenými rohy. Následuje tělo soklu, posazená na zužující se římse. Působí opticky jak z jiného materiálu, světlejšího a podstatně měkčího. Na čelní straně vystouplý obrys obdélného zrcadla se složitě zdobnými rohy. Na soklu sedí masivní, široce přesahující hlavice. Na ní je další část soklu, lépe snad řečeno, co se z ní dochovalo. Mnohem užší kvádr, s velmi poničenými boky. Na čelní straně vystouplé zrcadlo s takřka nečitelným nápisem, na zadní straně už jen náznak a pár písmen. Boky také opadané, horní římsa na mnoha místech zcela chybí. Nad zbytky římsy silný kamenný kříž, jehož pata je zesílena a na všech stranách má další ryté obrysy obdélníka se zdobnými rohy. Postava Krista silně poškozená, jak výše uvedeno.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 111 v RybništiKříž před kostelem svatého Havla v Chlumci >>
Tagy