weby pro nejsevernější čechy

Kříž u křižovatky ulic Střemská a V Kroupovci ve Vehlovicích

U křižovatky ulic Střemská a V Kroupovci (a dalších místních cest) ve Vehlovicích stojí ve stínu mohutného keře kříž.

V podstatě z něho přímo z cesty není moc vidět, je třeba mít oči otevřené a vlézt pak k němu pod větve.

V trávě před drátěným plotem sokl, ve spodní části hranol s hladkými stěnami usazený na nízké základně, horní hrana tvaru profilované lišty. Následuje o něco užší vlastní tělo, které má v přední části vpadlé obdélné zrcadlo, rámované trojitou lištou. Zadní strana soklu hladká. V poli vpředu vsazena černá nápisová deska: Ku / cti a chvále / Boží. / L.P.1895.  Mírně přesahující hlavice má vpředu široký oblouk s reliéfním dekorem. Na hlavici masivní dvojitě odstupňovaná patka, v níž je vsazen vysoký kovový kříž nezvyklého provedení. Ve spodní části obloukově prohnuté železo, na ní z pásoviny kříž, doplněný po stranách tenkým obrysem z užší pásoviny. Konce břeven tvarovány do oblouku, v místě křížení místo obvyklé svatozáře hvězdice. Na kříži přišroubována poměrně masivní postava ukřižovaného Krista.

Series Navigation<< Kříž v zatáčce u penzionu Libverdská vyhlídka v Lázních LibverdaHesseho (Albertův) kříž u Vlčí Hory >>
Tagy