weby pro nejsevernější čechy

Kříž na Studánce před domem ev.č. 15

U místní komunikace, která vede souběžně s hlavní silnicí č. 9 ze Studánky směrem na Světliny, stojí u domu ev.č. 15 kříž.

Za jednoduchým plůtkem na pozemku u domu stojí kříž. Čtvercová nízká základna zarůstá mechem a zaniká v okolním terénu. V jejím středu sokl, ve spodní části tvořený širším hranolem s hladkými stěnami. Na čelní straně pozůstatky nečitelného rytého nápisu. Mírným projmutím přechází do vlastního těla, které je užší. Na bocích obrys zrcadla s vykrojenými rohy a oblou vrchní hranou. Na zadní straně nahoře hák, zřejmě na lampu. Pod ním rytý nápis, velmi obtížně čitelný. Na čelní straně malé voluty směrem k hlavici, kartuše rámovaná girlandou s písmeny IHS, z písmene H vychází kříž, pod ním planoucí srdce. Polychromováno. V horní části girlandy mašle, umístěná mezi volutami a zasahující do oblouku, tvořeného hlavicí soklu. Hlavice z několika tvarovaných lišt je pohledově vpravo částečně uražena. Na hlavici pro vsazení kříže soklík, tvarovaný do podoby hromady kamenů. Kříž velmi zdobný, obrys je částečně vyplněn větvemi a listím vinné révy. V místě křížení břeven nad hlavou Krista praporek IN / RI a paprsčitá svatozář, na koncích trámů bohatý reliéfní rozšířený ornament. Kříž je zesílen kratší přímou vzpěrou, ukotvenou do hlavice.

K nalezení o kříži nikde nic…

Series Navigation<< Údajný kříž na křižovatce ulic Děčínská a Československé mládeže ve VarnsdorfuCentrální kříž hřbitova ve Stráži nad Nisou >>
Tagy