weby pro nejsevernější čechy

Židovský hřbitov Radouň

Článek je součástí seriálu Židovské hřbitovy

V kopcích severozápadně od obce Radouň je umístěn židovský hřbitov, ke kterému z centra vede odbočka modré turistické značky.

Zabloudit snad ani nelze. Jasná směrovka, značená trasa nejprve po místní komunikaci a část cesty polní pěšinou. Jen na konci pro ty, co se nepřipravili dopředu, čeká nečekané. Hřbitov je uzamčen a visí tu cedule, že je nutno se domluvit telefonicky předem. Což bych řekl, že vzhledem k tomu, že tady je člověk tam kde chtěl být v reálném čase, je informace poněkud opožděná a měla by být dostupná úplně jinde, předem.

První, co příchozí spatří, je kopule netradiční hřbitovní kaple, která je umístěna v nároží hřbitovní zdi. Od kaple vede cesta podél kamenné zdi do zadní části, kde je osazena (zamčená) kovová brána. Plocha hřbitova je místy prázdná, a docela dost zarostlá vysokou travou.

Z netu a dalších zdrojů:

V minulosti v Radouni existovala poměrně početná židovská obec (117 osob), která zahrnovala i souvěrce ze širokého okolí (Hoštka, Štětí, Dubá). Původní synagoga stávala v domě čp. 94 při silnici do Čakovic, přežila 2.světovou válku, avšak v 80. letech 20. století byla zbořena.

Židovský hřbitov v Radouni se nachází na navrší nad obcí (cca 400 m SZ). Je přístupný po polní cestě, která navazuje na ulici, vedoucí severozápadně od místní kaple. Byl založen v letech 1788-1789 a sloužil pro pohřby Židů z Radouně, Dubé, Štětí, Chcebuze, Brocna a okolí. Hřbitov byl dvakrát rozšiřován, nejprve v 1. polovině 19. století, poté na počátku 20. století. Nyní se rozkládá na ploše rozkládá se na celkové ploše 2505 m2.

V letech 1920-1922 byla na hřbitově vystavěna osmiboká obřadní síň v novorománském slohu s pozoruhodnou betonovou kupolí, jejíž stavbu iniciovalo radouňské pohřební bratrstvo za finanční pomoci souvěrců z dalekého okolí. Na hřbitově se nachází cca 200 náhrobků různého stylu, nejstarší náhrobky pocházejí z 1. poloviny 19. století. Za druhé světové války bylo židovské obyvatelstvo deportováno do koncentračních táborů. Po válce se už život radouňské židovské komunity neobnovil a synagoga v obci a hřbitovní obřadní síň i samotný hřbitov postupně chátraly, ačkoliv byly prohlášeny za kulturní památku.

V letech 2003–2005 byl hřbitov zbaven náletových křovin a dřevin a je pravidelně chemicky ošetřován. Obřadní síň je staticky zajištěna, kopule opravena, obvodové stěny jsou dozděny a omítnuty. V dnešní době (v původním textu chybí datum) se dokončují opravy podlahy obřadní síně, kde bude instalována výstava a hřbitov pak bude volně přístupný. Další zdroje hovoří o tom, že obřadní síň byla rekonstruována a je v ní umístěna výstava dokumentující život místních náboženských obcí. Židovská obec v Radouni zanikla v roce 1938 – do té doby hřbitov sloužil svému účelu.

Hřbitov je ve vlastnictví Federace židovských obcí a je zamčený.

Jan Heřman: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě; Rada židovských náboženských obcí v ČR 1981

Series Navigation<< Židovský hřbitov BílinaNový židovský hřbitov Louny >>
Tagy