weby pro nejsevernější čechy

Nový židovský hřbitov Hořice

Článek je součástí seriálu Židovské hřbitovy

Za areálem Nového hřbitova na vrchu Gothard v Hořicích je místo, kde býval nový židovský hřbitov.

Býval. Dnes tu není nic, co by na něj upomínalo, co by dávalo představu, jak toto místo vypadalo v době jeho užívání. Zbyl tu všehovšudy pouze domek, svou architekturou napovídající. Jinak jen loučka, tráva, pár stromů, a tak trochu pustnoucí pietní místo. O původním účelu nikde ani cedulička…

Mapy.cz a další zdroje praví: Nový židovský hřbitov byl založen na ploše 3 551 m2 roku 1897 v sousedství nového hřbitova na Gothardě. Důvodem byla skutečnost, že starý hřbitov přestal koncem 19. století vyhovovat požadavkům moderního pohřebnictví a úřady naléhaly na založení nového hřbitova. Židovská obec ale neměla dostatečné finanční prostředky a řešení se nějakou dobu odkládalo. Situace se ale stala neudržitelnou, a tak v roce 1896 židovská obec nakonec kupuje pozemek na Gothardě. Celkové náklady byly uhrazeny z menší části z majetku obce, z větší pak z darů souvěrců. Dne 1. listopadu 1897 byl hřbitov slavnostně vysvěcen. Jako první zde byl pochován Heřman Doktor. Pohřbívalo se na něm do roku 1942. V roce 1943 byla část pozemku prodána městu Hořice, takže dnešní rozloha hřbitova je 1 241 m2. Poté byl přeměněn na pohřebiště sovětských partyzánů a obětí pochodů smrti. Nakonec je město zcela zlikvidovalo v roce 1967, hroby byly zrušeny a cenné mramorové náhrobky město rozprodalo. Poslední čitelný patřící Juliu Kantorovi, zesnulému v roce 1923, zmizel po roce 1997. V 90. letech byl pozemek hřbitova vrácen židovské obci, hroby se však již nepodařilo zachránit. S jejich náhrobky nenávratně zmizelo půl století historie hořických Židů.Dodnes se bohužel nic nedochovalo vyjma původní obřadní síně – modlitebny (dle plánu vídeňského architekta Viléma Stiassnyho – Štastného, 1900), která dnes slouží komunálnímu hřbitovu a civilním pohřbům.

 

 

 

Series NavigationŽidovský hřbitov Mnichovo Hradiště >>
Tagy