weby pro nejsevernější čechy

Židovský hřbitov Libochovice

Článek je součástí seriálu Židovské hřbitovy

Na severozápadním okraji Libochovic, necelých 300 metrů za městským hřbitovem, je ukryt památkově chráněný židovský hřbitov.

Ke hřbitovu nevede žádná značená cesta, nachází se v hodně odlehlé (a vizuálně nepříznivé) části, přesto není úplně těžké ho najít – zájemce k němu nasměrují ukazatele, byť v poslední fázi člověk mírně zapochybuje, zda se ubírá dobře (prostor tu zabírá rozsáhlý průmyslový areál). Je třeba nepřehlédnout odbočku vpravo do mírného svahu kolem zahrádkářské kolonie, na jejímž konci čeká rozsáhlý areál. S jednou malou nepříjemností – vstupní brána je zamčená. Takže na netu dohledatelné tvrzení, že hřbitov je volně přístupný, není tak úplně pravda.

Hřbitov je hodně zarostlý, vysoká tráva i nálety. Část poničených náhrobků je zakomponována do ohradní zdi.

Z netu a dalších zdrojů:

Židovský hřbitov v Libochovicích se nachází v severozápadní části Libochovic, asi 800 metrů od náměstí. Založen byl v roce 1583 a v roce 1846 došlo k jeho rozšíření do současné podoby, kdy jeho celková plocha čítá 3190 m2. Do dnešní doby se dochovalo 550 náhrobků, přičemž nejstarší dochovaný pochází z roku 1588. Dle provedení se zde nachází barokní, renesanční i novodobé náhrobní kameny. Při jižní zdi jsou umístěna torza náhrobků. V roce 1947 hřbitov těžce poničili vandalové. Opětovně byl vandaly poškozen v 80. a 90. letech. Od roku 2002 probíhala rekonstrukce hřbitova, která již byla zdárně ukončena. Hřbitov je volně přístupný. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Pohřební prostranství ghetta s dochovanými náhrobky již z konce 16. století. Poslední pohřeb v roce 1939. Je významnou památkou jinak již téměř zcela zaniklého židovského ghetta s renesančními kořeny.

Hřbitov: V mírně svažitém prostranství umístěny kamenné stély a náhrobky jednotlivých hrobů, nejstarší náhrobek z roku 1588. Tvarově různorodé kamenné desky s hebrejskými a německými nápisy uspořádány v pravidelných řadách, část zapuštěna do ohradní zdi.

Ohradní zeď s branou: Ohradní zeď hřbitova převážně z cihelného zdiva s vnitřními zpevňovacími pilířky a nárožním opěrákem. V čele dvěma sloupy z pískovcových štuků s koulemi na římsové hlavici vymezena brána s dvoukřídlými novodobými vraty.

Původní evidenční list památky:

V blízkosti hřbitova katolického, od něhož oddělen polem. 14 řad kamenných náhrobků obrácených k východu s reliéfními nebo vyrytými hebrejskými texty. Náhrobníky nesou desky obloukově trojúhelně zakončené. Asi 310 stojících náhrobků historické ceny. Většina náhrobků po polovině 17. století.

PhDr. Petra Večeřová: Navštivte židovské památky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku; Olympia Praha 2009
Jan Heřman: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě; Rada židovských náboženských obcí v ČR 1981

Dle tradice přišli Židé do Libochovic ze sousedních Radovesic (údajně před rokem 1483). Ve městě jsou doloženi od první poloviny 16. století. První synagoga je doložena v roce 1651, druhá byla postavena v barokním slouhu na místě starší synagogy v roce 1761. Židovská obec zanikla roku 1940.

Series Navigation<< Nový židovský hřbitov LounyŽidovský hřbitov Čížkovice >>
Tagy