weby pro nejsevernější čechy

Židovský hřbitov Český Krumlov (Krummau)

This entry is part 28 of 39 in the series Židovské hřbitovy

Další židovský hřbitov, který jsem měl možnost osobně navštívit, se nachází v Českém Krumlově (synagogu jsem sice zahlédl, ale bohužel nestihl).

Při návštěvě židovské synagogy v Děčíně jsem se optal, jak je to s židovskými hřbitovy na našem okrese a mé podezření se potvrdilo. Nedochoval se tu ani jeden, nám nejbližší na našem území je v České Lípě. Takže nezbývá, než občas využít nějaký výlet po republice a dostupné zdroje z internetu.

Židovský hřbitov v České Krumlově se nachází v severovýchodní části města poněkud netypicky v těsném sousedství městského hřbitova ve Hřbitovní ulici. Celý je obehnán téměř 3 metry vysokou cihlovou zdí a kovaná vstupní vrata, zdobená motivem Davidovy hvězdy, jsou zamčená. Ovšem pokud to víte dopředu, není problém se na Infocentru na náměstí poptat na kontakt. Stačí zatelefonovat, domluvit se a byl jsem ochotně vpuštěn.

Židovská obec to v jižních Čechách neměla lehké, nebyli tu vítáni, a v samotném Krumlově ani nikdy nevzniklo ghetto, Židé žili v různých částech města (viz foto informačního textu). Situaci změnilo odstranění omezení pohybu a pobytu, které Židům přinesl rok 1848. Z obcí v malých městečkách a vsích se přesouvali do větších měst, kde byla možnost uplatnit se v podnikání. V Krumlově ustavili náboženský spolek roku 1855, změněný roku 1873 na samostatnou náboženskou obec.

Hřbitov byl založen v roce 1891, k čemuž významně přispěl Ignaz Spiro, zakladatel větřínských papíren a významný průmyslník, jenž byl také autorem myšlenky na výstavbu synagogy.

Jeho rodina má na hřbitově velkou hrobku v zadní části u zdi a samotnému Ignazi byla uvnitř obřadní síně na památku připevněna děkovná deska.

Plocha hřbitova je 2 546 m2, náhrobky se nacházejí jen na pohledově pravé (jihozápadní) polovině. Celkově je zde pohřbeno ve 114 hrobech 141 osob, jež pocházely nejen z Krumlova, ale také z minimálně patnácti dalších vsí a měst v okolí. Roku 1937 tu byl pohřben rabín Prof. Dr. Leopold Hirsch, urna s popelem Petera Ignaze Spira (z USA) zde byla uložena v roce 1967 a posledním pohřbeným byl roku 1993 Dr. Ing. František Herbert Žalud.

Po 2. světové válce hřbitov pustl, ve hřbitovní budově se skladovalo seno a v areálu se dokonce pásli koně. Až deset let po změně politického režimu začal být hřbitov rekonstruován – prováděly se zahradnické práce, opravy hřbitovních zdí a přesuny náhrobků na jejich místa.

V interiéru síně se zachoval pouze čtecí pult, zbytky černých pohřebních már a originální dlaždicová podlaha. Místnost je osvětlena přes šest vysokých oken s typickým horním obloukem. Uvnitř jsou umístěny seznamy obětí nacismu, příklad úmrtního zápisu o některých z nich, výstřižky z novin s židovskou tématikou nebo například kopie deníkového záznamu Jiřího Ortena o zákazech týkajících se židovské komunity za protektorátu. Na jižní zdi síně je vložena pamětní deska MUDr. Juliu Loriovi.

Series Navigation<< Židovský hřbitov a synagoga Úštěk (Auscha)Židovský hřbitov Úbočí (Amonsgrün) pod hradem Boršengrýn >>
Tagy