weby pro nejsevernější čechy

Starý židovský hřbitov Chodová Planá (Kuttenplan)

Článek je součástí seriálu Židovské hřbitovy

Součástí parku anglického typu u nového zámku v Chodové Plané je pozůstatek starého židovského hřbitova.

Většina dostupných pramenů doporučuje využít cestu parkem od parkoviště pivovarské restaurace Ve skále. Já šel od hlavní silnice (Pohraniční stráže) kolem pivovaru a využil žlutou turistickou značku. Ať tak či onak – hřbitov nelze přehlédnout…

Inu, myslel jsem si už, že jsem viděl leccos, ale tady jsem byl velmi překvapen – jednak tím, že hřbitov byl zjevně dlouhá léta součástí zámeckého parku, jednak jeho prazvláštním umístěním. Kuželovitý kopeček, z jehož vrcholu se hroby rozutíkávají ze svahu dolů směrem k zámku, aby se zarazily o další svah.

O historii se toho zrovna příliš najít nedá. Takže net a dostupné knihy:

Jan Heřman: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě

Petra Večeřová: Navštivte… Židovské pamtáky v Čechách, na Moravě, ve Slezsku – Olympia 2009

Založen byl pravděpodobně v poslední čtvrtině 17. století (v Chodové Plané byla významná židovská obec, některé prameny uvažují dokonce o 15. století), ale doložen písemně je až v první polovině století osmnáctého. Údajně ho nechal na pahorku Kellerberg za obcí založit hrabě Cajetan von Berchem-Haimhausen kolem roku 1686, kdy se do Chodové Plané uchýlili židé vyhnaní z nedaleké Plané.

Je součástí pozemkové parcely číslo 36/1 na katastrálním území města, do jehož majetku patří. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1735. V areálu se nachází kolem stovky náhrobních kamenů různého stáří. Pohřby se zde konaly až do konce 19. století (rok 1890). Tehdy patrně již nepostačoval a nebylo ho možno rozšířit a na jižním okraji obce byl založen nový židovský hřbitov.

Místní náhrobky jsou nápadné svými symboly a výzdobou a typologicky shodné jsou s náhrobky z Drmoulu. Jedná se o malá plastická vyobrazení v horní části náhrobků. Bývají to symboly starožidovských rodů a pokolení – žehnající ruce na hrobech kněžského rodu kohanitů, konvice s mísou na hrobech levitů, dále znamení symbolizující zaměstnání zemřelého jako mohelský nůž či kniha, anebo zvířata, která představují jméno zemřelého – lev, jelen, ryby či ptáci.

V Chodové Plané je velmi výrazný náhrobek Šmuela (Samuela) Löwyho s figurou ležícího lva, který se nachází v horní části hřbitova.

Nápisy na náhrobcích bývaly psány pouze hebrejsky. Od poloviny 19. století se začínají objevovat dvojjazyčné hebrejsko-německé. V této době se také stále více židovských náhrobků přizpůsobuje běžným typům náhrobních kamenů na křesťanských hřbitovech.

Hřbitov byl v 19. století obehnán romantizující zdí v maurském stylu napodobující umělou zříceninu. Dnes hřbitov není ohraničen – zeď byla zbořena během druhé světové války a i samotný hřbitov byl zpustošen. Původní plochu 1.393 m2 lze stěží určit, jelikož přechází plynule do okolního parku. Část starého hřbitova byla navíc poškozena při vedení kanalizace.

V letech 2001 – 2003 byl zdevastovaný hřbitov díky česko-německo iniciativě Action Sühnezeichen Friedensdienst rekonstruován.

Series Navigation<< Nový židovský hřbitov Chodová Planá (Kuttenplan)Nový židovský hřbitov Údlice (Eidlitz) >>
Tagy