weby pro nejsevernější čechy

Pranýř před Infocentrem na radnici v Hořicích

Před radnicí v Hořicích vlevo za výklenkem hlavního vchodu u výlohy místního Infocentra stojí pozůstatek zdejšího pranýře.
Na wiki:

Pranýř v Hořicích má tvar dvoudílného osmibokého kamenného sloupu umístěného na čtvercové kamenné podkladní desce u hlavního vchodu do městské novogotické radnice. Pochází z roku 1736. U pranýře si odpykávali trest lidé, kteří se dopustili nějakého menšího přečinu až do vlády Josefa II., kdy byl tento druh trestu zrušen.

Zde -> bez udání zdroje citace:

Slyšte lidé! Na vědomost se dává, že ode dne 13. června 1736, jest v Hořicích u zdi radniční na náměstí zřízen kamenný pranýř, zhotovený kamenickým mistrem Janem Vojtíškem,
jemuž za toto dílo vyplaceno bylo 10 zlatých. Staniž se tak za rychtáře Václava Bičiště staršího a pána Jana Kučery mladšího. U nástroje tohoto spravedlivého, zlotřilci připoutáni v okovech budou ku zpráskání a podle míry provinění nuceni budou i kolomazu v zahanbení jísti pro výstrahu, před zraky lidu všeho.

Foto informační tabule na fasádě (zdroj mapy.cz)
Series Navigation<< Pamětní deska Josefa Regnera-Havlovického na bývalém děkanství v ulici Regnerovy sady v NáchoděPamětní deska Josefa Kajetána Tyla na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích >>
Tagy