weby pro nejsevernější čechy

Pitrův most v Rajhradě

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Na východním okraji města Rajhrad v ulici Na Aleji, na silnici k benediktinskému klášteru a do obce Rajhradice, překračuje boční rameno řeky Svratky kamenný most, nazývaný Pitrův.

Most byl postaven v roce 1760 na náklady rajhradského kláštera a pojmenován byl po proboštovi J. Pitrovi. Most je kamenný, se dvěma pilíři. Souběžně s ním vede ocelová lávka pro pěší.

Podrobněji z netu:

Most vede přes nynější boční rameno Svratky, které však v minulosti, do zregulování řeky, tvořilo její hlavní rok. 

Dřevěný most, na němž se vybíralo mýto, se na tomto místě, na spojnici Rajhradu a benediktinského kláštera, nacházel zřejmě již od poloviny 11. století. Krytý dřevěný most se dvěma zděnými pilíři zde byl vybudován v roce 1694. Lépe odolával jarním ledům. Měl dřevěnou vozovku s dřevěným zábradlím a celou stavbu kryla šindelová střecha.

Současný kamenný most s ledolamy vznikl v roce 1760 za probošta Josefa Pitera, navrhl jej vídeňský inženýr Josef Anneis. Původně měl sedm oblouků a byl ozdoben pěti sochami světců a kamenným křížem vídeňského sochaře Nösmanna, které však byly později přemístěny do areálu rajhradského konventu, kde jsou rozmístěny podél cesty na prvním nádvoří. Upravován byl v 19. století (vsazená deska s vročením 1828). Kouzlo starobylosti ztratil most v roce 1937, kdy dostal dnešní podobu. V současné podobě má pouze tři oblouky se dvěma pilíři a dvěma krajními polopilíři a jeho aktuální kondice vůbec není dobrá. Asi už dlouho. Paralelně s mostem, po jeho jižní straně, vede přes rameno Svratky také současná ocelová lávka pro pěší.

Most je kulturní památkou, v Památkovém katalogu velmi stručně:

Původně pozdně barokní most postavený rajhradskými benediktiny byl několikrát upraven v 19. století. Jedná se o hodnotnou technickou památku a doklad hospodářských investic rajhradského kláštera.

Podstatně víc je v původním evidenčním listu památky:

Most přes rameno Svratky původně se sedmi, nyní se třemi kamennými oblouky, nesenými dvěma mohutnými pilíři a dvěma polopilíři. Na čelní straně pilířů polosloupy, na zadní straně severní hrotité opěráky. Klenební oblouky segmentově tvarované, ve vrcholu klenák. V břežním pilíři vyryt v kameni letopočet 1843. Na středním pilíři je pískovcová deska se znakem opatství rajhradského a nápisem. Na stěně mostu u pravého břehu vsazena druhá deska s nápisem a letopočtem. Most s nově upravenou vozovkou je ohraničen železným zábradlím.
Materiál: kámen, cihla, železo, beton.

Series Navigation<< Průrva u Radvaneckého rybníkaOvčí most u Tisové v Krušných horách >>
Tagy