weby pro nejsevernější čechy

Masarykův most v Kralupech nad Vltavou

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Přes Vltavu v Kralupech nad Vltavou vede most, pojmenovaný po našem prvním prezidentovi.

Z wiki a dalších zdrojů:

Masarykův most v Kralupech nad Vltavou byl postaven po dlouholetém úsilí města v letech 1926-1928. Železobetonový most překlenuje jedním obloukem Vltavu s dvěma přilehlá nábřeží. Jedná se o unikátní stavbu s rozpětím středového oblouku 80 metrů (pilíře nesměly být umístěny do řeky). Projekt mostu vypracovali Jarolím Farský a Jiří Kroha.

Za první republiky se za přechod mostu vybíralo mýtné. Výnos mýta měl sloužit na údržbu mostu. Domek výběrčího mýta zůstal dochován na kralupské straně mostu, jen dveře i okno jsou dnes zazděny. Na obou stranách mostu jsou žulové pamětní desky, jedna je pamětní deska s popisem stavby mostu a reliéfním znakem města, druhá je pamětní deska s reliéfem T. G. Masaryka, po kterém je most pojmenován.

Most je chráněn jako kulturní památka České republiky:

Železobetonový tříobloukový most s betonovými pilíři obezděnými žulovými kvádry, opatřenými na návodní straně ledolamy. Most byl vystavěn v letech 1926 – 28 podle návrhu Ing. Dr. techniky Jarolíma Farského a Ing. arch. Jiřího Krohy. Realizátorem byla firma Kapsa a Müller. Slavnostně otevřen byl most v říjnu 1928.

Železobetonový silniční most přes Vltavu, nazývaný Masarykův či Osvobození, spojuje kralupské čtvrti Na Františku (levý břeh) a Lobeček (pravý břeh). Mostní konstrukce ze železového betonu se skládá ze tří žebrových oblouků, z nichž dva postranní o rozpětí 60 m jsou nad zemí a jeden o rozpětí 80 m jde přes celou Vltavu, takže žádný pilíř nestojí v řečišti. V horní části jsou monoliticky spojeny mostovkou stoupající směrem ke středu mostu. Šířka mostu mezi zábradlím je 10, 5 m. Tloušťka kleneb krajních oblouků dosahuje u patky 1,52 m, tloušťka klenby středního pole 1, 68. Pilíře opatřené na návodní straně ledolamy jsou betonové, obezděné žulovými kvádry. Žebrová horní mostovka je podepřená vylehčenými příčnými stěnami, okraje mostovky jsou vzepřeny kubickými konzolkami. Nad pilíři jsou masivní kubické konzoly, nesoucí stožáry veřejného osvětlení. Po stranách středního pole jsou plasticky vytvořená data výstavby mostu 1926, 1928. Na levém břehu mostu je umístěn reliéf hlavy prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka a znak města Kralup od akademického sochaře Josefa Nováka. Žulové pamětní desky pocházejí od kamenického mistra Dynybyla. Jedna s nápisem Most T. G. MASARYKA, druhá s nápisem věnovaným historii výstavby mostu. 

Na mostě se vybíralo mýtné, do současnosti se dochovala místnost na vybírání mýtného na levém břehu.

Příčné stěny, které podpírají mostovku nad pilíři, protaženy za profil mostu a proměněny v kubický útvar, který nese stožáry osvětlení. Původně vybaven na lobečské straně železobetonovým schodištěm spojujícím horní část mostu s nábřežím. Při povodni v březnu 1940 schodiště z bezpečnostních důvodů odstraněno.

Za války Němci reliéf a desku se jménem T. G. Masaryka odstranili. Po válce se vše vrátilo krátce na své místo. V 50. letech most přejmenován na Most osvobození. Deska se jménem T. G. Masaryka a reliéf navrácen na původní místo až v r. 1990.

Silniční most je ukázkou konstruktivistické stavby odrážející osobité výtvarné pojetí autorů. Zároveň představuje stavbu klíčového významu, protože v úseku mezi Kralupami a Prahou nestojí žádný silniční most přes Vltavu.

I když je most vybaven po obou stranách vozovky chodníkem, pěší provoz je směřován na souběžnou lávku.

Series Navigation<< Charlottin most přes Mlýnský potok v zámeckém parku VeltrusyKrytý dřevěný silniční most přes Ohři v Radošově >>
Tagy