weby pro nejsevernější čechy

Kamenný most přes Ploučnici v Horní Polici

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Přes Ploučnici v Horní Polici vede od zámku směrem do města dnes nový silniční most (ulice 9. května), souběžně s ním slouží pěším původní, kamenný most.

Most je kulturní památkou:

Kamenný most překonávající tok řeky Ploučnice představuje charakteristický prvek historické zástavby v exponované části mezi zámkem a poutním kostelem. Na barokní inundační část navazuje nad řečištěm mostní stavba z roku 1843.

Původní evidenční list památky:

Most přes Ploučnici je situován v historickém jádru obce a spojuje zámecký areál s areálem poutního kostela Navštívení Panny Marie. Vlastní kamenná konstrukce sestává ze dvou částí zcela propojených: jedna o 2 obloucích mírně segmentového profilu o světlosti 18,90 m z 19. století, druhá inundační o 2 obloucích je zřejmě barokní. Obě části mostu jsou ukončeny průběžnou kamennou parapetní zídkou, kde byl donedávna také železný kříž.

Wiki:

Historický kamenný most se klene přes řeku Ploučnici v centru obce Horní Police v okrese Česká Lípa a tvoří tak spojnici mezi místním zámkem a poutním areálem kostela Navštívení Panny Marie. Most byl 25. července 1991 prohlášen kulturní památkou Ministerstvem kultury České republiky.

Kamenný most stojí pod soutokem Valdeckého potoka s Ploučnicí, v jednom z míst, která jsou v povodňovém plánu obce označena jako kritická. Stavba je specifická už svým zalomeným tvarem. Starší inundační část v zátopové oblasti na levém břehu směřuje k ose toku Ploučnice poněkud šikměji, zatímco hlavní část mostu překonává koryto řeky pod kolmějším úhlem. Obě části kamenného mostu, starší, barokní, i novější z první poloviny 19. století, mají po dvou obloucích. Mírně segmentové oblouky v mladší části mostu mají světlost 18,9 m. Obě části mostu jsou zcela propojené a jsou zakončeny kamennou parapetní zídkou.

Uprostřed hlavní části mostu v prostoru mezi oběma oblouky je vztyčen velký železný kříž s pozlacenou sochou Ježíše Krista. Po rekonstrukci a výstavbě nového silničního mostu na přelomu 80. a 90. let 20. století je most upraven jako klidová a odpočinková zóna pro pěší návštěvníky.

Kamenný most v Horní Polici je jedním z mála dochovaných historických mostů přes řeku Ploučnici.

Původně byla konstrukce hlavní části mostu dřevěná, avšak byla zbudována nízko nad hladinou řeky a při každém jejím zvýšení se most ocitl pod vodou. V roce 1843 (podle jiného zdroje v roce 1840) byl proto vybudován nový kamenný most se dvěma oblouky. Od poloviny 20. století byl most stále více poškozován těžkou nákladní dopravou v rámci Severočeského kraje – mj. po této silnici mezi Českou Lípou a Děčínem vedla hlavní trasa přepravy severočeského uhlí. Havarijní stav mostu byl dovršen událostí, k níž došlo v průběhu srpnové okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Při přesunech cizích armád tehdy z mostu spadl jeden sovětský tank a pobořil přitom část mostní klenby. Mostu neprospěla ani nesprávná údržba, při níž byla neustále zvyšována vrstva asfaltu na vozovce a tím byly ucpány otvory pro odtok dešťové vody.

Neustále sílil tlak na zbourání starého, pro dopravu již nepoužitelného mostu. V roce 1990 byly uprostřed obce vedle sebe dokonce tři mosty – nově budovaný silniční most, provizorní ženijní a historický kamenný most. Občané Horní Police se však postavili proti snahám o zbourání starého mostu a ten byl po složitém jednání nakonec v roce 1991 prohlášen kulturní památkou. Tyto události, spojené s nejnovější historií starého mostu, se promítly do skutečnosti, že se most i s křížem nakonec objevil ve znaku Horní Police, uděleném po sametové revoluci podle nového zákona o obcích.

Series Navigation<< Kamenný most přes Radbuzu v DobřanechŽelezniční most přes Mohelku v Rychnově u Jablonce nad Nisou >>
Tagy