weby pro nejsevernější čechy

Železniční most u Noviny

Nad údolím říčky Rokytky u obce Novina se přes údolí klene mohutný kamenný železniční viadukt.

Viadukt byl na trati z Liberce (14 km západně od města) do České Lípy (byla jako poslední úsek někdejší Ústecko-teplické dráhy uvedena do provozu v roce 1900) postaven v letech 1898 – 1900.

Takže internet a pár historických fakt:

Takzvanou Severočeskou transverzálku v trase Řetenice – Lovosice – Česká Lípa – Liberec se rozhodla společnost ATE vybudovat za účelem rychlejší přepravy uhlí z oblasti podkrušnohorských dolů k odběratelům na Liberecku, přičemž do tohoto projektu zahrnula i trať Česká Lípa – Mimoň, která byla provozována státem již od roku 1883. Stavba posledního úseku transverzálky Mimoň – Horní Růžodol byla zahájena 29. prosince 1898 a dokončena byla 11. září 1900. Trať musela přitom překonat Ještědský hřeben, dosahující nadmořské výšky 700 metrů.

Tento úkol byl vyřešen v úseku mezi Křižany a Novinou vybudováním 802 metrů dlouhého Ještědského tunelu a na něj navazujícího zhruba 200 metrů dlouhého viaduktu (různé zdroje uvádějí rozdílnou délku mostu – od 198,5 m, přes 202 m a 209 m až po 210 mdokonce se dá najít i 230 m).

Autorem stavby trati byl Herrmann Rosche, generální ředitel společnosti Ústecko-teplické dráhy pro hospodárné zásobování severních Čech z krušnohorské pánevní oblasti. Trať včetně viaduktu u Noviny vybudovala stavební firma bratři Redlichové a Berger (Brüder Redlich & Berger) z Vídně. První vlak od České Lípy projel po kamenném mostě u Noviny 16. září 1900, dojel ovšem jen do Horního Růžodolu, protože liberecké nádraží bylo v té době v rekonstrukci. Kolaudace Severočeské transverzálky proběhla až 23. listopadu 1903.

Viadukt má čtrnáct půlkruhově zaklenutých oblouků o rozpětí 12 metrů (dle jiných zdrojů rozpětí oblouků činí 6,10 m – 13,30 m) a jeho výška dosahuje 29,5 metrů. Každý oblouk je opatřen otvorem pro odtok vody a kamennými výstupky v horní 1/3 jeho výšky oblouku. Nahoře je most opatřen kovovým zábradlím a lávkami, které umožňují se vyhnout projíždějícímu vlaku.

Viadukt je postaven do oblouku s poloměrem 235 metrů, který se otevírá do údolí směrem na severozápad. Jako materiál na stavbu mostu posloužil lomový kámen, konkrétně diorit (podle infocedule přímo na místě metadiabas), který byl vytěžen při ražbě Ještědského tunelu mezi Křižany a Novinou (podle infocedule přímo na místě byl kámen těžen v okolních lomech). Na obklady a parapety mostu byla použita liberecká žula.

 

Series Navigation<< Železniční most ve VilémověKamenný most přes Mandavu v Rumburku >>
Tagy