weby pro nejsevernější čechy

Železniční most ve Vilémově

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

K nemnoha technickým památkám, o nichž se v souvislosti se Šluknovským výběžkem píše, a to docela často, a je navíc stále v užívání, patří Vilémovský viadukt.

Stručně: Vilémovský železniční viadukt byl jako součást tratě z Dolních Mikulášovic do Dolní Poustevny postaven v roce 1903. Je dlouhý 190 m a 5 příhradových polí je umístěno na kamenných pilířích ve výšce 34 m nad údolím Vilémovského potoka.

Podrobněji na wiki:

Viadukt je dnes součástí železniční tratě Rumburk–Sebnitz, která byla uvedena do provozu na počátku 20. století.

V roce 1904 byla zprovozněna část železniční trati v úseku Mikulášovice – Dolní Poustevna společnosti České severní dráhy (Böhmische Nordbahn). Součástí trati byl železniční most, který překlenul Vilémovské údolí s Vilémovským potokem. Most byl postaven v období 1903–1904 pražskou stavební firmou Franz Schön & Söhne. Viadukt byl v osmdesátých letech 20. století zesílen a v roce 2009 byl celkově rekonstruován.

Citace z Rumburských novin 17/2009:

Most již dříve vykazoval řadu závad z důvodu oslabení korozí a je dlouhodobě hodnocen jako nevyhovující. V 80. letech byl však pouze částečně opravován. Tehdy došlo k opravě a zesílení horních pasů podélníků, které nevyhovovaly normě pro uložení mostnic a byly oslabeny korozí. V současnosti ocelové konstrukce mostu vykazují na některých místech pokročilou míru koroze, že již nebylo možné nadále garantovat požadovanou přechodnost dané tratě traťovou třídou C2. Z těchto důvodů bylo přikročeno k opravě nejvíce zkorodovaných konstrukcí č. 5 a 6. a částečně č. 4, které jsou nad vodním tokem a v lesním porostu,“ uvedl tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.

„Během rekonstrukce budou opraveny více jak sto let staré ocelové konstrukce. Zároveň budou vyměněny jednotlivé zkorodované prvky hlavních nosníků a ztužení, zesílení dolních pasů podélníků v místě připojení na příčník a dále budou repasována pohyblivá ložiska, která vlivem koroze ztrácela svou funkčnost a tím hrozilo velmi závažné poškození spodní stavby. Na výše uvedených konstrukcích bude provedena komplexní protikorozní ochrana, pro kterou bude využito lešení potřebné pro opravu konstrukce,“ upřesnil situaci Pavel Halla.

Opravy mostu začaly 1. dubna tohoto roku a ukončeny budou 30. listopadu. Hlavní opravné práce probíhají v rámci výluky tratě mezi 17. srpnem až 30. zářím, při které zároveň probíhají další investiční akce, a to „Otevření pohraničního přechodu Dolní Poustevna – Sebnitz“ a „Rekonstrukce koleje Šluknov – Dolní Poustevna“.

K obnovení provozu na zmíněných kolejích došlo až v sobotu 5. července 2014, kdy tu poprvé projel vlak Dráhy Národního parku.

Obecní web sice udává trochu jiná čísla, citujme však veřejnější zdroje:

Jednokolejový most se nachází na trati z Rumburka do Sebnitz v km 21,502. Celková délka mostu je 217,3 metrů. Krajní část viaduktu tvoří kamenné opěry s malými oblouky. Pět polí po 38 metrech a celkové délce 190 metrů tvoří nýtovaná přímopásová příhradová mostová ocelová konstrukce z trojúhelníkových sítí rovných ocelových prutů s horní mostovkou. Ocelová konstrukce je položena na čtyřech kamenných sloupech o výšce 12 až 38 metrů. Traťový svršek je ve výšce až 34 metrů. Dva sloupy spočívají na pevném podloží, dva na podloží tvořeném sedimenty. Pro nejvyšší sloup byl založen základ do hloubky sedmi metrů, průřez sloupu u základny je 15×15 metrů. Ke stavbě sloupů byla použita místní žula.

Provoz byl zahájen 15. 11. 1904. Návazná trať z Dolní Poustevny  do Sebnitz byla otevřena o rok později, tedy od června 1905. K přerušení pravidelného provozu na trati mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz došlo v odpoledních hodinách 8. 5. 1945. Posledními pasažéry byli patrně odsunovaní němečtí obyvatelé.

Aktualizace 2020:

Viadukt má svůj web, na němž lze najít podrobnosti o jeho dvouleté rekonstrukci. Oprava z roku 2009 byla zřejmě nedostatečná, protože dojde ke kompletní výměně ocelových konstrukcí.

Series Navigation<< Kamenný most přes Rokytku v Kryštofově ÚdolíŽelezniční most u Noviny >>
Tagy