weby pro nejsevernější čechy

Silniční most u Budyně nad Ohří

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Na severním okraji Budyně nad Ohří silnice č. II/246 překračuje Malou Ohři (rameno Ohře) z města směrem k Ohři, Břežanům, Libochovicím přes památkově chráněný barokní most.

Z kamenného mostu toho v podstatě moc vidět není. Úzká vozovka se tu stáčí do začátek, pro pěší je z jedné strany vybudována lávka.

Z různých zdrojů:

Barokní most z let 1770-1773. Jedná se o dvouobloukový silniční most. Vystavěn je z opracovaných pískovcových kvádříků. Segmentové oblouky mají šestimetrové rozpětí a dvoumetrové vzepětí, jsou sklenuty na střední pilíř. Rameno řeky Ohře, přes které most vede, sloužilo k napájení vodních příkopů budyňského hradu. Donátorem stavby mostu byl Karel, kníže z Dietrichsteina. Nechal ho osadit plastikami Krista na kříži a sv. Karla Boromejského, které jsou datovány do let 1772 – 1774. Jejich autorem je B. Eder. Na mostě ještě stával kamenný kříž. 

Mostní konstrukce i plastiky byly silně poškozeny projíždějícími tanky a nákladní mi vozy, zejména v letech 1968-1988. Most i sochy opraveny v roce 1996. Sochy se však již na své původní místo nevrátily. Most byl po opravě zprovozněn i pro nákladní vozidla s nosností omezenou 20 tunami. Sochy však již na mostní parapet vráceny nebyly. Vzhledem k úzkému profilu mostu byla pro zvýšení bezpečnosti postavena vedle mostu lávka pro chodce a cyklisty.

Na kamenném soklu s volutami a dietrichsteinským znakem je vytesaný nápis, který pochází z pozdější doby: „Karel kníže Dietrichstein postavil most 1773 a sochy 1774“.

Památkový katalog:

Most stojí na severozápadním okraji města, již mimo jeho intravilán, na silnici z Budyně do Libochovic, kterou převádí přes „Malou Ohři“. Most nepřekračuje říčku kolmo, ale šikmo, mostní křídla jsou na návodní straně rozevřená.

Most je postaven z pískovcových kvádrů se dvěma oblouky sklenutými na střední pilíř, na kterém byly do r. 1968 osazeny pískovcové sochy – na návodní západní straně kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem a na povodní východní straně socha sv. Karla Boromejského. Mostní křídla má most na návodní straně rozevřená, na povodní straně jsou rovnoběžná s osou toku.

Od opravy r. 1996 má most nové zábradlí vyzděné ze strojově řezaných pískovcových kvádříků zakončené pískovcovými deskami, které nahradilo zábradlí z ocelových válcovaných „L“ profilů. Zábradlí na návodní straně je přerušeno soklem na němž byl pískovcový kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem.

Most byl postaven za Karla knížete z Ditrichštejna (*1702, vládnoucím knížetem od 1738, +24. X. 1784) v letech 1770 – 1773. V roce 1774 byly na něj osazeny sochy od místního sochaře Bartoloměje Edera, které jsou datovány do let 1772 – 1774. Roku 1849 byl most na povodní straně asi o polovinu rozšířen. V roce 1968 přišel most o sochy, když byly sraženy projíždějícími tanky ruských okupantů. Socha sv. Karla Boromejského byla vylovena a uschována na hradě, dnes je tamtéž v nově zřízeném lapidáriu. Horní část kříže s ukřižovaným Ježíšem Kristem je nejspíše dodnes v bahně pod mostem, spodní menší část ve výše zmíněném lapidáriu. Poslední oprava provedena r. 1996, tehdy dostal most kamenné zábradlí, sochy však na něj vráceny nebyly.

Series Navigation<< Odvodňovací štola Radovesické výsypkySilniční most přes Ohři mezi Doksany a Brozany nad Ohří >>
Tagy