weby pro nejsevernější čechy

Kamenný most přes Bílinu ve Lbíně

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Silnice přes Lbín překonává tok řeky Bíliny přes památkově chráněný kamenný most.

Památkový katalog:

Most byl postaven v 2. pol. 18. stol. a dodnes je plně funkční. Roku 1979 byl podán návrh na upuštění od památkové ochrany z důvodů havarijního stavu a technické nedostatečnosti mostu. Ministerstvo kultury na základě svého rozhodnutí č. j. 9595/89 ze dne 27. září 1989 neupustilo od prohlášení za kulturní památku. Roku 1993 prošel most rozsáhlou rekonstrukcí, během které byl opraven střední mostní oblouk a snížena parapetní zídka.

Most provedený z lomového zdiva má tři půlkruhové oblouky nesené dvěma hranolovými pilíři. Neomítanou, smíšenou konstrukci tvoří jeden hlavní mostní oblouk a dva menší, postranní povodňové oblouky. Severní povodňový oblouk je menší a zaklenutý cihlami. Na západní straně je mezi dvěma většími oblouky umístěný kamenný ledolam. Horní komunikaci chrání po obou stranách vysoká zídka, která se od středu mostu ke krajům postupně snižuje, její koruna je krytá cihlami.

Most je hodnotnou ukázkou vyváženého spojení užitkové a estetické funkce barokní inženýrské stavby a dokladem rozvoje komunikační sítě.

Series Navigation<< Železniční most přes Mohelku v Rychnově u Jablonce nad NisouČerný most (a akvadukt) přes železniční trať z ulice Na Hamrech v Krupce >>
Tagy