weby pro nejsevernější čechy

Kamenný most v Rabštejně nad Střelou

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Přes řeku Střelu pod Rabštejnem nad Střelou směrem na Nový Dvůr a Žihli vede silnice přes nenápadný most, který je však zřejmě jednou z nejstarších staveb tohoto druhu na našem území.

Asi málokdo, kdo po něm jede / jde si uvědomuje, že dle některých pramenů jde o druhý nejstarší most v ČR. Most byl pravděpodobně zbudován na zemské stezce z Chebu do Prahy v letech 1335 – 1340 současně s přestavbou původního hrádku a založením opevněného města v podhradí. Most je tak patrně po píseckém kamenném mostě oním druhým nejstarším dochovaným v České republice.

Zakladatelem mostu byl nejvyšší zemský podkomoří a oblíbenec krále Jana Lucemburského, Oldřich Pluh z Rabštejna. Oldřich koupil rabštejnský statek po roce 1321, nechal přestavět zdejší hrad a vybudovat město, kterému vymohl 21. září 1337 pražské městské právo. Předpokládá se že v té době vznikl i most, přes který vedla zemská stezka z Chebu na Loket, Žlutice, Rakovník a Prahu. Most byl zbarokizován v letech 1738-48.

Masivní kamenný most o dvou vysokých a širokých obloucích spojuje břehy říčky Střely ve směru sever – jih. Na severním břehu je vyšší, silnice stoupá do svahu.

Most je částečně zhotoven z hrubozrnného pískovce (dolní část mostu – spodní partie opěr a pilíře – je z hladce opracovaných kvádrů) i neopracovaného lomového kamene (horní část mostu) a břidlice. Horní část parapetní zídky je kryta pravidelnými žulovými deskami. Středový pilíř je opatřen ledolamem. Zdivo je zčásti omítnuto, část parapetu nad severním obloukem cihlová a pod ní níže betonová omítka. Vrata a ledolam jsou proti toku říčky na západní straně. Parapet v jižním předmostí je nálevkovitě rozšířen.

Celková délka včetně předmostí na obou březích je 65 m, délka mostu činí 55 metrů, šířka 4,3 metru a mostovka je odvodněna sedmi žlábky. Oblouky mají šestimetrovou světlost.

Socha sv. Jana Nepomuckého (pozdější – z doby baroka) byla přenesena z mostu na nedalekou skálu.

Most nedávno (2017) prošel komplexní rekonstrukcí, která ovšem vyvolala řadu otázek.

Pohled na most z břehu
Dlažba na mostě (rok 2015)

 

Series Navigation<< Barbořin most u ZahrádekStaroměstský most v Děčíně >>
Tagy