weby pro nejsevernější čechy

Silniční most v Horní ulici v Českém Krumlově

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Ti, kdo kráčí v Českém Krulově Horní ulicí za vyhlídkami, si možná při chůzi po vozovce ani neuvědomují, po čem jdou a proč je odtud tak skvělá vyhlídka.

Skalnatý příkop tu totiž překlenul kamenný most, který je kulturní památkou:

Pozdně barokní masivní kamenný neomítaný klenutý čtyřobloukový silniční most podélnou osou orientovaný ve směru V – Z z roku 1787, překlenující v Horní ulici hluboký skalnatý příkop před bývalým městským opevněním. Původně navazoval na Horní bránu, zbořenou roku 1839. Na mostě je pozdně barokní výklenková kaple.

Původně padací most s dřevěnou mostovkou, z doby vniku města – před rokem 1309. Jako kamenný vybudován v roce 1787. Jeho úpravy se předpokládají v souvislosti s demolicí brány v roce 1839. Kolem roku 1900 měl dekorativní železné (litinové) zábradlí na místě starší vyzděné a omítnuté parapetní zídky. Zásahy doloženy i v průběhu 20. století (zábradlí, šířka vozovky a její zádlažba). Současná úprava mostu vznikla po roce 1995. Kaplička vystavěna na konci 18.století.

Kamenný klenutý most v Českém Krumlově dokládá vývoj obranné strategie hrazeného města, kdy v pozdější klidnější době byly padací mosty nahrazovány pohodlnějšími mosty zděnými. I přes jeho radikální rekonstrukci a některé méně vhodné doplňující konstrukce je stále hodnotným příkladem technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Series Navigation<< Krytá lávka v Kynšperku nad Ohří
Tagy