weby pro nejsevernější čechy

Železniční most v Zahrádkách

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Cca 2 km severozápadně od Zahrádek u osady Karba se nad údolím Robečského potoka klene železniční viadukt na trati 087 Lovosice-Česká Lípa mezi stanicemi Zahrádky a Česká Lípa.

Tenhle pohled budou znát především ti, kdo do údolí Robečského potoka přicházejí za zcela jinou, daleko vyhlášenější atrakcí – rozkládá se tu národní přírodní památka Peklo, proslavená kvetoucími bledulemi. Ten, kdo zvolí cestu po červené turistické značce (souběh s naučnou stezkou NPP Peklo) od zdejšího zámku, prochází přímo pod ním.

Něco málo z historie mostu pomocí různých internetových zdrojů:

Koncem osmdesátých let 19. století se započalo se stavbou železnice, která měla spojovat severočeská průmyslová města Liberec a Českou Lípu s Hnědouhelnou pánví v okolí Teplic. investorem byla Společnost Ústecko-teplická dráha (A. T. E.). Podle prvotního plánu měla železnice vést právě Peklem, což by samozřejmě de facto zničení této pozoruhodné přírodní památky.

Peklo nebylo jen středem zájmu tehdejších turistů. Plavba pramicemi po tehdy udržovaném a pečlivě čištěném toku Robečského potoka patřila k oblíbeným kratochvílím panstva na Zahrádeckém zámku. Splavný byl celý úsek od zámku až po Dubické rybníky. Nebylo tedy divu, že majitel panství hrabě Vincenc Kounic za podpory českolipského vlastivědného spolku Excursions – Clubu, vehementně prosazoval změnu v plánu a záchranu Pekla dokonce až u samotného císaře Františka Josefa. Ten se dokonce osobně přijel na Peklo podívat, i on absolvoval plavbu po Robečském potoce a místo samé na něho tak zapůsobilo, že dal příkaz ke změně projektu a vedení železnice jinudy.

Tvůrci tratě nakonec našli řešení překlenutím údolí před Zahrádkami nedaleko osady Karba železničním mostem na tu dobu nebývalých rozměrů.  

Jedná se o kombinovaný most délky cca 260 metrů (většinou se udává 160 metrů a podle některých zdrojů je to 209 metrů), který je cca v 1/3 délky skalním ostrohem rozdělen na 2 části. Tu větší, přes údolí Robečského potoka, tvoří 3 kamenné pilíře s 2 ocelovými příhradovými trámovými konstrukcemi s horní mostovkou, na níž navazují 3 kamenné klenby, založené na skalním výčnělku. Druhou menší část tvoří další tři kamenné klenby, mezi nimiž je uložena třetí příhradová trámová konstrukce. Most se nachází ve směrovém oblouku a mostovka je v nejvyšším místě cca 25 (podle jiných 23) metrů nade dnem údolí. Mostovka má šířku 5,16 metru. Investorem stavby byla Společnost Ústecko-teplická dráha (A. T. E.). Most byl vystaven za pouhý 1 rok (1897–1898) a ocelové nýtované konstrukce dodala Pražská železářská společnost. Stavitelem tohoto úseku byly firmy Bratři Redlichové a Berger. 

Most byl uveden do provozu za velké slávy v roce 1898.Slouží železničnímu provozu dodnes, velká oprava proběhla v roce 2013 (došlo k výměně jedné z ocelových konstrukcí a opraveny byly kamenné pilíře a oblouky). Další oprava proběhla v roce 2019 (byla vyměněna druhá z ocelových konstrukcí):

Dělníci provedli sanace kleneb, pilířů a opěr stavby, injektáže, přezdívání, otryskání zdiva a spárování. Zhotovili nové úložné prahy a prefabrikované římsy včetně zábradlí. Součástí prací na mostě jsou i přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce železničního svršku. Podle zástupce společnosti Strabag Rail Bořivoje Leszka bylo na stavbě nejnáročnějším úkolem přemístění nejdelší, více než čtyřicetimetrové, ocelové konstrukce hlavního pole. Firma ke zvládnutí využila technologie, kdy se nejprve nová konstrukce sestavila v jeden celek v železniční stanici Zahrádky, následně byla pomocí dvou autojeřábů s nosností 200 tun přeložena na přistavené železniční vozy a následně přesunuta 600 metrů po železnici. Hmotnost nové konstrukce včetně konzol činí zhruba 134 tun, rozpětí je 41,4 metru a šířka 5,4 metru.

Series Navigation<< Železniční most u BořkovaBarbořin most u Zahrádek >>
Tagy