weby pro nejsevernější čechy

Železniční most přes Mohelku v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Údolí, v němž Rychnovem u Jablonce nad Nisou protéká říčka Mohelka, překlenuje kamenný železniční most.

Viadukt je kulturní památkou:

Kamenný devítiobloukový železniční most postavený v letech 1858-1859 na Pardubicko-liberecké (též Jihoseveroněmecké spojovací) dráze. Nejstarší památka železničního stavitelství v Libereckém kraji. V roce 2004 most prošel celkovou opravou.

Původní evidenční list památky:

Železniční most zděný, z lomového kamene, s devíti valeně zaklenutými oblouky. Nároží oblouků a pilířů včetně kleneb je z přitesávaných kamenných kvádrů. Mostní oblouky spočívají na mohutných pilířích a dosedají na jednoduchou římsu. Pilíře se směrem nahoru mírně zužují. Kromě zdiva je jednoduše profilovaná římsa z přitesávaných kvádrů.

Z netu:

Jeden z nejnáročnějších viaduktů v Jizerských horách byl postaven v letech 1856-1859 v Rychnově u Jablonce nad Nisou na trati spojující Turnov s Libercem jako součást železniční tratě Pardubice – Liberec. Souvislá vrstva stálého podloží se podle měření nachází až v hloubce 140 metrů a tak byl viadukt ve zdejší bažinaté krajině vystavěn na dřevěných pylonech. Stavba z pískovcových kvádrů s deseti pilíři a devíti oblouky je dlouhá 118 metrů a na nejvyšším místě dosahuje výšky 19,3 metry.

Most mohutným obloukem proťal rychnovskou kotlinu a obec tak získala svou dominantu. Rychnov je důležitým dopravním uzlem mezi Jabloncem, Libercem a Turnovem a právě důležitost železniční trati se promítla v podobě viaduktu.

V blízkosti železniční stanice Rychnov u Jablonce se nachází na trati Turnov – Liberec jeden z technických skvostů zdejší oblasti, železniční viadukt. Je zaobleného půdorysu s 10 pilíři a 9 oblouky. Nároží oblouků a pilířů je z přitesaných pískovcových kvádrů, jinak materiál tvoří především lomový kámen. Celková délka mostu činí 118 m a jeho největší výška dosahuje 19,3 m. Výstavba mostu proběhla v letech 1856-1859. Kolem roku 2004 prošel most generální rekonstrukcí, při které byl z velké části rozebrán, přitom bylo doloženo, že pilíře mostu stojí na dřevěných pilotech. Most byl totiž založen ve složitých geologických podmínkách, místo na kterém stojí tvořila rašelina nebo naplaveniny, čedičové souvislé vrstvy byly doloženy až ve hloubce 140 m. Viadukt stále slouží svému účelu.

Series Navigation<< Kamenný most přes Ploučnici v Horní PoliciKamenný most přes Bílinu ve Lbíně >>
Tagy