weby pro nejsevernější čechy

Klášterní most v Zákupech

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

V Kapucínské ulici směrem k bývalému klášteru a kostelu sv. Františka Serafínského v Zákupech stojí na zdánlivě nesmyslném místě pískovcový most s řadou soch.

Jedná se o původní most (uváděn dříve německy jako die Klosterbrücke) přes říčku Svitávku na přístupové cestě k bývalému klášteru kapucínů. Pochází z roku 1713 a je ozdoben šesticí soch svatých – sv. Blažej, sv. Valentin, sv. Prokop, sv. Walburga, sv. Komas a sv. Damián.

Kapucínský klášter byl v Zákupech postaven v roce 1681. Od zákupského zámku jej dělila říčka Svitávka, tekla tehdy jinde než dnes – poblíž vchodu do kláštera – a přemostil ji kamenný most. Nyní je nový most o 250 metrů dál v Gagarinově ulici. Mezi roky 1910–1920 bylo koryto pod mostem zasypáno. Klášter byl nedobrovolně po roce 1950 opuštěn a začal chátrat. Také sochy na mostě postupně zvětraly a byly po roce 1950 poničeny vandaly.  Spolu se sochami byl most od roku 1965 zapsán do soupisu celostátně chráněných kulturních památek pod číslem 17766/5-3441.

Na konci jara 2014 Rada města Zákupy schválila zahájení zadávacího řízení pro opravu soch včetně složení hodnotící komise. V roce 2016 byly díky dotaci z Ministerstva kultury sochy i svrchní těleso mostu opraveny.

Most je součástí barokní realizace spojené s osobou Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské.

Jednoobloukový most umně složený z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů byl postaven roku 1713. Tento letopočet obsahuje na své čelní stěně klenák mostního oblouku při pravé straně mostu ve směru k bývalému konventu. Po obou stranách vozovky se nalézají nevysoké parapetní zídky složené z pečlivě vyskládaných kvádrů ukončených plochými profilovanými pískovcovými deskami. Levá parapetní zídka mostu (ve směru k bývalému konventu) je v současnosti zcela zarostlá předsazeným živým plotem. Konce a středy mostu a parapetních zídek osazují vždy trojice hranolových fundamentů (celkem šest) s dekorativními plastickými rámy v rozích konkávně skrojenými a pečlivě kamenicky opracovanými. Ty slouží jako základny pro podstavce šestice soch zdobících most.

Series Navigation<< Silniční most přes Svitávku v Nových ZákupechKamenný most v Zákupech >>
Tagy