weby pro nejsevernější čechy

Kamenný most v Zákupech

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

V dnešní Mostecké ulici v Zákupech je neznalým návštěvníků města ukryt starý zákupský most, původně fungující jako silniční přes Svitávku, situovaný u kaple svaté Anny a morového hřbitova a nesoucí dvě sochy a dva kříže.

Na dvouobloukovém mostě z roku 1849 jsou kamenné sochy světců, které byly v roce 2012 zrenovovány. Přímo na mostě jsou to sochy svaté Apoleny (také zvané Apolonie) a Barbory. Sochy byly po roce 1945 postupně ničeny, jedna dnes již neexistující (viz další text) shozena do vody. V roce 2013 se opravená socha svaté Apoleny s pozlacenými kleštěmi stala terčem vandala, zloděje kovů, který způsobil škodu za 10 tisíc korun.

Mezi sochami je kříž s Kristem, naproti němu byl v roce 2012 instalován nový Kříž usmíření, symbolizující sepětí původních a současných obyvatel města.

Zákupský zpravodaj 10/2012


Těsně u mostu před kaplí sv. Anny pak stojí sochy svatého Fabiána a Šebestiána (kterým je zasvěcen i nedaleký zákupský kostel).

Spolu se sochami a křížem je silniční most od roku 1958 zapsán do soupisu celostátně chráněných kulturních památek pod číslem 31746/5-3436.

Kamenný most přes řeku Svitávku je datován do roku 1849. Sochy jsou však starší, barokní, vznikly po roce 1700 a jsou připisovány Ondřeji Dubkemu, dvornímu sochaři zákupského panství. Jejich původní umístění není známo.

Most byl postaven z pískovcových hladce opracovaných kvádrů a sklenut na dva stlačené segmentové oblouky (rozpětí kolem osmi metrů) se středním pilířem. Parapetní zídky se nalézají na obou stranách vozovky jejíž povrch tvoří dlážděné kostky. Parapety jsou ukončeny jednoduchými pískovcovými čtvercovými plotnami bez profilace. Na krajích parapetu pravé strany (směrem od kaple sv. Anny) dvojice soch – sv. Apolónie a sv. Barbory. Uprostřed mostu nad středním pilířem z téže strany se lze setkat s litinovým křížem a korpusem Krista na něm. Levou stranu a zídku parapetu mostu osazovala původně ve středu nad pilířem (proti litinovému Krucifixu) starší, ještě barokní socha sv. biskupa, která však dosti dlouhou dobu chybí (na mostě se nenalézala již během 50. a 60. let, proto nebyla prohlášena za nemovitou kulturní památku).

Dle historické dokumentace je známa podoba do současnosti nedochované sochy, odpovídající svým pojetím ještě první polovině 18. století. Snad z původní výzdoby staršího mostu (předchůdce stávajícího z roku 1849) pochází socha světce, oděného v biskupském rouše, s mitrou na hlavě a s knihou /?/ v levici. Světec shlížel na kolemjdoucí ve směru od kaple sv. Anny. Bezvousá hladká tvář byla lemována zpod mitry se vlnícími delšími vlasy. Zatímco si světec levicí tiskl k hrudi výše zmíněnou knihu /?/, pravice mířila u pasu směrem od těla. Na dochovaných snímcích již byla pravá ruka od zápěstí bohužel uražena. U světcových nohou spočívala na plintu sochy veliká ryba s výraznými šupinami. Se samostatnou rybou býval zobrazován např. sv. Ulrich z Augsburgu (kolem 890-973, augsburgský biskup, patron proti bolestem očí a ochránce před vodním nebezpečím, též patron příznivého počasí).

Series Navigation<< Klášterní most v ZákupechPoštovní most v Mimoni >>
Tagy