weby pro nejsevernější čechy

Staroměstský most v Děčíně

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

V hloubce pod novodobým silničním mostem přes Staré město a Labe je v Děčíně skryt kamenný most přes řeku Ploučnici, pocházející ze 16. století.

Romantika na nečekaném místě. Hlavní trasy vedou zcela jinými směry, doprava hučí kdesi nad hlavami, po historické dlažbě se dnes prochází málokdo. A málokdo také štráduje po silničním mostě pěšky, aby se pokochal pohledem shora.

Pískovcový most (nazývaný též Velký či Dlouhý) byl vystavěn v letech 1564-1569 poté, co původní most strhla velká povodeň v roce 1561, v době již renesanční překvapivě ve stylu pozdní gotiky. Jeho stavbu řídil Š. Hölle a kameník H. Franck. Pískovcová, čtyřoblouková dopravní stavba se zajímavým zubořezem po okrajích ve stylu hradního cimbuří je dlouhá 84 m, široká 4,8 m a výška stavby nad hladinou je 7,7 m. Sousoší sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Václava pocházející z roku 1717 je dílem Jana Brokoffa. Most dlouho sloužil jako silniční, motorový provoz je vyloučen od roku 1956 a dnes se již využívá pouze pro pěší a cyklisty. Vjezdu vozidel na most brání dva kamenné pilířky. Most prošel řadou oprav, významná rekonstrukce proběhla v roce 1985 a dále po záplavách na počátku 21. století.

Most je postaven z pískovcových kvádrů na staré cestě spojující město Děčín a brod přes řeku Labe na podmokelský břeh. Má čtyři oblouky nestejného rozpětí i vzepětí. Navazoval na něj další most, který zanikl. Vedl přes vedlejší rameno Ploučnice. Časem byl zanesen naplaveninami. Zakreslen je v mapách stabilního katastru. Jeho existence byla potvrzena nálezem kamenů a desek při stavbě nového silničního mostu v 80. letech 20. stol.

Historické foto z knihy Petr Joza: Josef Lorenz, cestář a fotograf:

Series Navigation<< Kamenný most v Rabštejně nad StřelouKrytá lávka v Kynšperku nad Ohří >>
Tagy