weby pro nejsevernější čechy

Kamenný most přes Radbuzu v Dobřanech

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Západně od náměstí T. G. M. v Dobřanech překonává řeku Radbuzu kamenný most.

Na wiki zmínka mezi pamětihodnostmi města:

Most přes Radbuzu na místě středověkého brodu je poprvé písemně zaznamenán v polovině 16. století. Jeho skutečné stáří však není známé. V 18. století byl barokně upraven. Má nestejnou šířku a mírně zalomenou osu. Na mostě je vyznačen letopočet 1879, kdy byl rekonstruován. Je dlouhý 50 metrů, široký 4,2 a vysoký 4,8 metru. Slouží pěší a cyklistické dopravě. Podle legendy přes něj projížděl Jan Žižka a Prokop Holý. V roce 1998 sem byla umístěna nová socha svatého Jana Nepomuckého.

Most je kulturní památkou:

Hodnotná technická památka, podle některých odhadů gotického původu, vystavěná v místě brodu. Původ mostu nejasný, první písemné zmínky jsou až z 2. pol. 16. stol. Úpravy v baroku (na most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého) a radikální oprava těžce poškozeného mostu r. 1879 (letopočet na klenáku-nově zbudováno celé 3.pole, výměna části kvádrů v klenbách, staženo ocelovými kleštinami), barokní socha sv. Jana Nepomuckého odstraněna po II. světové válce.

Původem snad gotický, zděný, omítaný kamenný most nestejné šířky a mírně zalomené osy o třech obloucích s oboustranným zesílením pilířů. Poslední oblouk směrem od města odchýlen z osy, segmentový, zbývající dva přibližně půlkruhové s omítanými podhledy klenby a vyznačenými klenáky (pouze 1. oblouk na straně po vodě, k severu, má část klenby vyzděnou z neomítaných kvádrů a na hlavním klenáku letopočet obnovy 1879). Hrotitá zesílení pilířů proti vodě i na opačné straně jsou kvádrová a mezi 1. a 2. obloukem na severní straně přerůstá zesílení po celé a tvoří lichoběžníkový výstupek se soklem sochy. Po stranách vozovky jsou plné, zčásti cihlové zídky s korunou z kamenných kvádrů a pro odvodnění kamenné přesahující žlábky. Na více místech je most stažen železnými kleštinami.

Původní evidenční list památky:

Podstavec po soše je pískovcový, ke střední hranolové zvětralé části ze stran přiléhají nižší kvádry s reliefy roset ve výplni a mezi nimi a vyšším středem se zvedají volutová křídla s festony z ovoce.

1970: Parapetní zídka na jižní straně nad 1. obloukem od města částečně zbořena. Socha sv. Jana Nepomuckého chybí. Kvalitní podstavec poškozen spráškovatěním pískovce.

Z dalších zdrojů:

Most přes řeku Radbuzu byl postaven podle některých odhadů již poč. 15. stol., v písemných pramenech se zmiňuje až r. 1585, kdy císař Rudolf II. udělil městu privilegium vybírat na mostě clo. R. 1794 byl most přestavěn do dnešní podoby, r. 1879 byl znovu stavebně upraven. V l. 1993–95 byla provedena oprava mostu. R. 1998 sem byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

V místě, kde se dnes nachází, býval snad v raném středověku brod. Most sloužil po dlouhá staletí na cestě z Dobřan do Chotěšova, kudy vedla stará obchodní cesta dále na západ. Po výstavbě nového silničního mostu je dnes určen pouze pro pěší a cyklisty. Most je tříobloukový, dlouhý 50 m, 4,2 m široký a 4,8 m vysoký.

V roce 2022 byl most opravován:

12. 7. 2022 – Historický kamenný most z 16. století přes řeku Radbuzu v Dobřanech na Plzeňsku opravuje místní stavební firma. Podle starosty města Martina Sobotky se opravují omítky a bude provedena chemická izolace a nový nátěr fasády. Upravuje se i okolí mostu. Hotovo by mělo být v srpnu.

Series Navigation<< Soutok Labe s Vltavou v MělníkuKamenný most přes Ploučnici v Horní Polici >>
Tagy