weby pro nejsevernější čechy

Ovčí most u Tisové v Krušných horách

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Kamenný most se klene nad železniční tratí v lesích mezi Nejdkem a Tisovským vrchem.

Po téhle trati jsem se něco najezdil, stejně jako jsem se nachodil po zdejších cestách. Dnes tu vede zelená turistická značka.

Wiki a ostatní zdroje praví:

Ovčí most je kamenný most přes železniční trať Karlovy Vary – Potůčky – Johanngeorgenstadt na katastrálním území Tisová u Nejdku mezi zastávkami Nejdek-Tisová a Nejdek-Sejfy v km 29,564.

Kamenný most byl postaven nad úsekem místní dráhy z Nejdku do Horní Blatné společně s výstavbou dráhy v roce 1898 v místě, kde dráha prochází náročným terénem, kvůli kterému musel být vyhlouben ve skále hluboký zářez v délce několika desítek metrůve směrovém levotočivém oblouku. Most zajišťoval přechod důležité obchodní cesty, která tu existovala již před budováním tratě – proto most musel být tak široký, aby po něm mohly projet povozy. Mostem vede zelená turistická značka turistická cesta z Nejdku na Tisovský vrch (977 m n.m.) a k rozhledně Pajndl. V roce 2018 byl most opraven správcem mostu jsou Státní lesy, s.p. Opravu zabezpečila firma MD STAV SOLUTION s. r. o.

Most je kamenná jednooblouková stavba s polokruhovou klenbou tvořenou řádkovým zdivem o tloušťce asi 0,5 m. Čelní zdi jsou postaveny z lomového až hrubého řádkového zdiva a přesahují přes vozovku, kde tvoří zábradlí s římsami z kamenných bloků. Opěry a kolmá křídla jsou z hrubého řádkového zdiva. Kamenná rovnanina chrání prostor mezi křídly a přilehlými svahy. Vozovku tvoří nezpevněná cesta.

Délka mostu: 22,4 m
Rozpětí: asi 6,40 m
Šířka mostu: asi 5,0 m
Výška nad terénem: 7,15 m
Nadmořská výška: 798 m

Series Navigation<< Pitrův most v RajhraděKamenný most v Markvarticích >>
Tagy