weby pro nejsevernější čechy

Barbořin most u Zahrádek

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Na trase modré turistické značky ze Zahrádek Valdštejnskou lipovou alejí k bývalé bažantnici stojí nad bobřím potokem kamenný most, nazývaný Barbořin.

Otázka je, jak dlouho (krátce) bude ještě tahle kulturní památka stát, ale o tom až za chvíli.

Most dostal své jméno podle jedné z dvojice soch, které tu původně stávaly. Sv. Barbora a sv. Jan Nepomucký. Svaté Barboře je zasvěcen i nedaleký kostel, nacházející se na červené turistické značce na opačném konci zmíněné bažantnice.

Kdo tudy jen tak spěchá nebo dokonce projíždí na kole, těžko postřehne, přes jaké místo se právě dostává. Je třeba slézt do strany, aby si člověk vychutnal um a řemeslo předků a obhlédl mostní oblouky.

Stručně encyklopedicky:

Most je kamenný, dvouobloukový a pochází z roku 1836. Empirový most byl opatřen plastickou výzdobou, a to staršími barokními sochami: sv. Jana Nepomuckého a sv. Barbory, po níž nese své jméno.

Na městském webu jen stručná zmínka, že sochy se ocitly v zámeckém parku.

Socha sv. Barbory, dnes umístěná v zámeckém parku
Socha sv. Jana Nepomuckého, dnes umístěná v zámeckém parku

Pokud se chce zájemce dozvědět víc, pak je třeba se podívat do Památkového katalogu:

Kamenný dvouobloukový most původně se sochami, který byl postaven údajně roku 1836.

Dvojici mostních oblouků spojuje středový pilíř zakončený původně po stranách do břitu. Ve své původní podobě měl most parapetní zídky a až do nedávné doby kraje středového pilíře osazovala po stranách vozovky dvojice pískovcových soch. Vlevo při směru od Zahrádek (Neugarten) se na masivním hranolovém podstavci zdobeném festony nalézala socha sv. Barbory v tradičním ikonografickém typu. Jejím kompozičním protějškem na shodně utvářeném podstavci byla socha sv. Jana Nepomuckého opět v tradičním pojetí. Zatímco oba masivní podstavce dle charakteru a dekoru pochází až z období 19. století, obě sochy představují kvalitní sochařskou práci baroka první poloviny 18. století. Vzhledem k neradostnému stavu mostu byly obě sochy i s podstavci v nedávné době (2001) restaurovány a přeneseny do zámeckého parku v Zahrádkách. Zde byly osazeny po stranách cesty probíhající parkem nedaleko zámecké budovy bez respektování jejich byť zřejmě druhotného umístění na mostě.

Současný stav mostu je havarijní, řada pískovcových kvádrů je rozvalena, leží v potoce apod., most je staticky narušen. Po stranách vozovky chybí kamenné parapety. Most postupně zarůstá vegetace. Spárování kvádrů je dožilé. Most nese stopy neodborných oprav betonovou mazaninou a cihelnými plombami. Klenutí oblouků dosud kupodivu drží. Za současného stavu je ohrožena možnost procházení Valdštejnovou alejí směrem k Holanům a Vřísku. Nutný je bezodkladný citlivě provedený opravný zásah a posléze navrácení dvojice soch na své místo.

Marné volání… Týž zdroj uvádí seznam smutných konstatování:

Stav mostu je havarijní, pilíře jsou rozvaleny. Most je staticky narušen. Nutný je bezodkladně citlivě provedený opravný zásah a posléze navrácení dvojice soch na své místo. Stav 6. 12. 2011 – od posledního záznamu došlo k dalšímu zhoršení stavu, destrukce zdiva mostu pokračovala rozvolněním zdiva a odpadnutím dalších pískovcových kvádrů. Stav k 6. 12. 2012 je nezměněn. Stav k 26. 11. 2013: stav je nezměněn.

Takže otázkou je, jak dlouho ještě bude nač se dívat…

Další tipy na výlet najdete na stránkách Brána do Čech

Series Navigation<< Železniční most v ZahrádkáchKamenný most v Rabštejně nad Střelou >>
Tagy