weby pro nejsevernější čechy

Železniční viadukt v Chotyni

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

V těsné blízkosti železniční stanice Chotyně je v tělese železničního náspu vybudován viadukt, jímž prochází silnice, spojující severní a jižní část obce.

Pokud se o mediálně propírané nádražní budově dá najít mnoho textů, viadukt jako kdyby ani neexistoval, což je bohužel u těchto technických staveb zcela běžné.

Stavba z kyklopského zdiva je na obou stranách doplněna mohutnými opěrnými zdmi, oddělujícími vozovku od svahu náspu. Klenba tunelu je z opracovaných pískovcových kvádrů, které tvoří i rohy tunelu. Předpokládám, že viadukt vznikl při stavbě trati, čili někdy do roku 1859, kdy byla předána k užívání zastávka. Od té doby zřejmě udržován a opravován, vypadá velmi zachovale. Těžko říct cokoli dalšího.

Series Navigation<< Viadukt na bývalé železniční trati Počerady-Vrskmaň u PoleradSilniční most nad železniční tratí u Žďáru >>
Tagy