weby pro nejsevernější čechy

Krytá lávka v Kynšperku nad Ohří

Článek je součástí seriálu Mosty, lávky, viadukty, průrvy a vodní díla

Přes řeku Ohři pod svahem s židovským hřbitovem v místě bývalého hradu u sportovního areálu se na druhý břeh (Dolní Pochlovice) pne krytá dřevěná lávka.

Ačkoli vypadá jako některé vzácné dřevěné kryté mosty, klame tělem. 63 metrů dlouhá dřevěná lávka totiž vznikla až v roce 1950.

Z netu a informačních tabulí:

Důvodem přemostění řeky v těchto místech byla skutečnost, že železniční trať je na opačném břehu než město. Spojení centra města tímto směrem umožňovala stará dřevěná lávka, kterou ale často poškozovalo rozvodnění, přicházející nejčastěji při jarních táních. Navíc nedovolovala přepravu těžších nákladů.

Proto byl za pivovarem na místě užšího říčního toku postaven v letech 1875 a 1876 na kamenných pilířích nový železný most. Po odkopání svahu spadajícího k řece byla k němu od města přivedena silnice, jež pak na druhé straně pokračovala přes železniční trať do Pochlovic.

Až regulace Ohře pod městem umožnila nahradit v letech 1923 a 1924 původní staré dřevěné přemostění novou železobetonovou lávkou. Řeku překlenula skoro 130 m dlouhým chodníkem, který v úseku nad říční hladinou rámoval výrazný mostní oblouk. Stával u ní domek k vybírání mýta.

Železobetonová lávka, zničená v roce 1945

Byla nesmyslně zničena ustupující německou armádou v roce 1945 (její zbytky se dochovaly). V roce 1947 ji nahradila provizorní dřevěná lávka, postavená za pomoci vojska. Tu zničila v roce 1950 povodeň.

Ještě v tomtéž roce byla lávka obnovena, a to nákladem 1,3 milionu Kčs. Místní komunální podniky, tesaři a dělníci z okolí postavili na jejím místě lávku novou s krytou mostovkou. Dřevěná část byla stavěna na přilehlém prostranství a na pilíře byla nasunuta.

Konstrukce kynšperské lávky je mimořádně silná – však také lávka (nepočítáme-li českokrumlovskou „rechli“) je nejdelší dřevěnou lávkou u nás, protože měří 63 metrů. Je uložena na 3 železobetonových pilířích vysokých 2,5 metru a zahrocených na návodní straně do ledolamů. Zbytek dřívější betonové lávky je 15 metrů dlouhý. Do lávky se vstupuje portály vysokými 4,5 metru. Jsou tvořeny dvěma dvojicemi kolmých sloupů krytých šikmým bedněním. Z každé strany má lávka 13 okenních otvorů s rozměry 2,6 x 1,6 metru, které jsou vždy uprostřed rozděleny svislým trámkem. Všechny čtyři rohy okenních otvorů jsou zkoseny.

Celá příhradová nosná konstrukce je tvořena horními a dolními čtyřnásobnými pásy, zdvojenými svislými sloupy a šikmým zavětrováním, jehož jedno rameno je rovněž zdvojeno. Krov této příhrady je tvořen pěti krokvemi, pod nimiž je vodorovný ondřejský kříž. Z obou stran lávky jsou boční příhrady nahoře příčně spojené dvěma voštinami vysokými 0,8 metru. Prvek voštin je použit s šikmým bedněním na horní i spodní části mostovky. Kynšperská lávka má 65 krokví, 30 kolmých dvousloupků a 15 příčných voštin.

Lávkou je veden elektrický kabel, pod jejím krovem je teplovodní vedení. Zábradlí u portálů je opatřeno krátkými pultovými stříškami. Boční zavětrování lávky je tvořeno ondřejskými kříži s jedním zdvojeným ramenem, jímž prochází již jen jeden – zato silnější – trám.

V roce 2005 byla lávka městem za přispění Karlovarského kraje coby součást Páteřní cyklostezky Ohře rekonstruována nákladem 2,3 milionu korun.

Series Navigation<< Staroměstský most v DěčíněSilniční most v Horní ulici v Českém Krumlově >>
Tagy