weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého v zámeckém parku v Zahrádkách

V parku u zámku v Zahrádkách jsou umístěny sochy, které původně stály na nedalekém Barbořině mostě. Jednou z nich je svatý Jan Nepomucký, stojící naproti svaté Barboře přes parkovou pěšinu.

Na rozdíl od kolegyně není svatý Jan kulturní památkou, takže v Památkovém katalogu není k dispozici popis sochy.

Podstavec je shodný jako u svaté Barbory:

Profilovaný hranolový podstavec sochy zužující se směrem nahoru působí poměrně robustně. Ve spodní polovině podstavce se na čelní stěně a v okosených rozích lze setkat s motivem festonů, aplikovaných však poněkud mechanicky a ploše.

I další část textu je zřejmě odpovídající:

Na tomto mladším podstavci (první polovina 19. století) se nalézá starší zřejmě druhotně osazená socha, pocházející z první poloviny 18. století.

Postava svatého Jana je mírně prohnutá, pravou nohu má předsazenu, levou ruku na prsou, pravačkou podpírá kříž, opřený o pravé rameno. Hlavu s kovovou svatozáří s pěticí hvězd má mírně skloněnu a dívá se směrem ke Kristu na kříži. Oděv je klasický – kanovnické roucho (klerika, rocheta a svrchní pláštík), na hlavě biret.

Series Navigation<< Pomník Reussů v Bílině-KyselceSocha svaté Barbory v zámeckém parku v Zahrádkách >>
Tagy