weby pro nejsevernější čechy

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Článek je součástí seriálu Muzea

Když jsem nedávno popisoval Loretu v České Lípě, snad jsem dostatečně zdůraznil, že je součástí areálu, v němž je dnes sídlo Vlastivědného muzea a galerie. Pojďme se tedy podívat, co nabízí tato instituce, která v březnu 2015 „znovuotevřela“ po delší rekonstrukci.

Kromě nejrůznějších akcí a vernisáží, na něž vás díky tiskovým zprávám upozorňujeme, je těžištěm muzea expozice. I když jednotné číslo tady není na místě. Je tady toho totiž k vidění hodně. Ba ještě mnohem víc. Pokud je vám třeba líto, že historická budova Národního muzea v Praze je momentálně zavřená, nemusíte plakat a vypravte se sem. Třeba budete překvapeni úplně stejně jako já.

Na webu muzea se píše, že průměrná doba prohlídky je 2,5 hodiny. A ten údaj vůbec není přehnaný. Je tu totiž snad vše, nač si vzpomenete. Exotická zvířata, neuvěřitelná sbírka ptactva, brouci, motýly a různá jiná havěť, obyvatelé moří a oceánů, hadi a obojživelníci naživo i ve vycpaninách, zvířata z regionu, geologická expozice, kovářská expozice, archeologická expozice, Egypt v exponátech místního sběratele, komůrka s vybavením chalupy Vladimíra Menšíka z Dolní Police u Žandova, sochy, modely, obrazy, zbraně, nábytek, knihařská dílna, truhlářská dílna, tkalcovské náčiní, vzorníky kartounů a tiskařské šabolny, skleněná harmonika, války dávné i nedávné. K tomu depozit kamenosochařských artefaktů, moderní výstavní prostory, a již zmíněná Loreta. Nejlíp uděláte, když vyrazíte na místo osobně a vyhradíte si opravdu hodně času.

Navíc u pokladny můžete strávit taky nějaký ten čas, výběr nejrůznějších tištěných materiálů je hodně zajímavý.

Takže nějaké citace internetových zdrojů o dějinách muzea:

Počátky muzejnictví byly na Českolipsku položeny vlastivědným spolkem Nordböhmische Excursionsclub při jeho vzniku v roce 1878. Členové spolku soustřeďovali do neveřejného klubového muzea zejména písemnosti a archeologické nálezy. V květnu 1883 byly sbírky od 216 dobrovolných dárců uskladněny v jedné z místností gymnázia proti klášteru. Po roce 1899 byly odstěhovány do dvou uvolněných místností na radnici.

Několik členů spolku založilo 18. listopadu 1900 muzejní spolek v České Lípě. Využili část sbírek a výzvami k veřejnosti získali další předměty, hlavně z oblasti výtvarného umění a městské bytové kultury. Získané předměty vystavili veřejnosti ve II. patře radnice.

Českolipský továrník a sběratel Heinrich Wedrich (1835 – 1904) krátce před svou smrtí zakoupil dřívější hostinec Údolí Josafat (zbořen 1982) u městského parku a zřídil tam soukromé muzeum, které věnoval městu. Sbírky byly vedeny jako součást muzea, ale jak tyto prostory, tak místnosti na radnici byly nevyhovující.

Po první světové válce nastala na radnici prostorová tíseň a muzeum bylo složeno a odneseno v bednách na půdu. Část sbírek byla dokonce vrácena původním majitelům. Také muzeum Wedrichovo zůstalo stranou zájmu a bylo navštěvováno jen malým množstvím návštěvníků.

Až v roce 1933 město Česká Lípa nechalo restaurovat renesanční lovecký zámeček Červený dům a umístilo do něj své muzeum. Za války byla jeho činnost pozastavena a v roce 1945 muzeum (jako německá instituce) zaniklo. Po válce bylo zřízeno (stanovy schváleny 1947) Krajské muzeum se záměrem, aby se v něm soustřeďovaly sbírky z okolních malých měst, o něž nebylo řádně postaráno. Do sbírkového fondu přecházely postupně různé konfiskáty a opuštěné věci větší nebo menší hodnoty. Českolipské muzeum vedl jako neprofesionální správce učitel Bohumil Kinský. V roce 1952 bylo muzeum oficiálně přeměněno na Okresní vlastivědné a obsazeno profesionálním pracovníkem Břetislavem Vojtíškem.

V roce 1960 získalo muzeum a okresní archiv budovu Valdštejnského kláštera Řádu augustiniánů. V těchto prostorách, po rekonstrukci, zahájilo muzeum činnost v roce 1968. Od roku 1969 byly budovány první stálé expozice. Společné prostory v klášterních budovách přestaly dostačovat, proto muzeum s archivem získaly po roce 1970 jako depozitář zámeček v 16 km vzdálených Stvolínkách. Muzeum navíc získalo vojskem poškozený zámek ve Stráži pod Ralskem. Marně se ovšem pokoušeli manželé Vojtíškovi získat pro potřeby obou institucí zámek v Mimoni a zachránit ho, byl zbořen. Státní okresní archiv Česká Lípa se odstěhoval do své nové budovy v ulici Na Střelnici až roku 1998.

Muzeum má v současnosti 3 pobočky – v Doksech, v Kravařích a od 22. února 2011 také v někdejší šatlavě v České Lípě (Vězeňská ulice).

No a někdy snad zbude také čas se podívat na samotný objekt, kde sídlí hlavní část muzea – na historii augustiniánského kláštera z roku 1707.

Zatím přijměte pozvánku ve fotopodobě, opravdu bylo těžké některé fotky vyřadit, když je pořád nač se dívat.

 

 

Series Navigation<< Muzeum vitráží v kostele sv. Jiljí v LibyniSklářské muzeum Nový Bor >>
Tagy