weby pro nejsevernější čechy

Hasičské muzeum Krupka

Článek je součástí seriálu Muzea

V prostorách opravené bývalé fary v Husitské ulici v Krupce přímo pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie se nachází ještě čerstvé Hasičské muzeum.

Je to zvláštní, co všechno a v jaké míře může být předmětem sběratelského zájmu. I když zrovna hasičských muzeí je u nás už poměrně dost. Tady to podle dostupných pramenů trochu nabobtnalo – původně byla hasičská expozice součástí zdejšího muzea, umístěného o pár domů výš. Jenže tak nějak trochu narostlo, a když slovo dalo slovo, pak: „Město Krupka připravilo projekt s názvem Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum, Husitská č.p. 93, na který získalo dotaci od Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Slavnostní otevření muzea proběhlo dne 5. listopadu 2015.

V roce 2009 katolická církev převedla na Krupku barokní faru u kostela v Husitské ulici a 30. června 2014 začala rekonstrukce, která trvala až do července 2015. Dotační úřad ROP Severozápad na ni dal 11,5 milionu korun, dalších 2,6 milionu poskytlo město. (iDnes)

A od té doby je k vidění neuvěřitelně rozsáhlá a pestrá kolekce právě v této budově. Popisovat jednotlivé exponáty, unikáty a kolekce je zbytečné, zajděte se podívat osobně. Zatím přijměte malou fotoochutnávku do „největšího oborového muzea rozlohou a komplexností“:

Média v roce 2020 ->

A něco o muzeu z různých netových zdrojů:

Původní muzeum bylo slavnostně otevřeno dne 24. června 1973 u příležitosti 100. výročí založení sboru a nacházelo se v Husitské ulici, v přízemí budovy Muzea v Krupce, které je pobočkou Regionálního muzea v Teplicích. Za desítky let trvání SDH Krupka nashromáždili jeho členové spoustu unikátních exemplářů techniky, výzbroje, výstroje a dalších předmětů souvisejících s činností hasičů. Nedílnou součástí sbírky jsou dokumenty, fotografie a mnoho různých písemných a obrazových artefaktů. Výstava se také v průběhu let rozrostla o „dědictví“ zaniklých sborů z okolních obcí i o dary, které krupským věnovali kamarádi hasiči ze sborů spřátelených.

A nastal problém s místem. Prostory v muzeu se staly nedostačujícími, exponáty byly vystavené v sídle teplického hasičského sboru, v areálu JPO II v Krupce – Bohosudově, spoustu předmětů uchovávali hasiči doma.

Pomohla výše zmíněná přestavba a umístění v nových prostorech.

V krásném prostoru kulturní památky vznikl výstavní prostor o ploše 400 m2. Členové SDH Krupka pod vedením archivářky Mgr. Nikoly Flakové v průběhu tří měsíců zajišťovali stěhování exponátů, výzdobu sálů a vybavení výstavních vitrín a panelů. Výsledkem jejich práce je atraktivní expozice historické hasičské techniky s mnoha unikáty, jedinečná ukázka výstroje a výzbroje a také sbírka dokumentů, fotografií, tištěných artefaktů a písemností, které mapují činnost nejen krupského, ale i hasičských sborů z okolních obcí.

Mezi nejzajímavější technické exponáty patří část vůbec první hasičské stříkačky z roku 1802, čtyřkolová koněspřežná stříkačka a dvoukolové ruční stříkačky z počátku 20. století nebo světová rarita – motorová stříkačka zn. Flader s pěnotvorným příslušenstvím. Z písemností je zde vystaven originál Požárního řádu horního města Krupka z roku 1793 a soubor výročních skupinových fotografií členů SDH od roku 1875 do současnosti. Jedinečná je rovněž sbírka hasičských přileb jak zásahových tak i slavnostních a unikátní jsou také tzv. trhací háky z konce 19. století, které nesou autentické stopy po požáru.

Series Navigation<< Muzeum hodin v Klášterci nad OhříMattoni muzeum Kyselka >>
Tagy