weby pro nejsevernější čechy

Městské muzeum Františkovy Lázně

Článek je součástí seriálu Muzea

Ať už si o městských muzeích myslí kdo chce co chce, já osobně patřím k lidem, kteří po příjezdu do nějakého města berou za kliku nejdřív v Infocentru (je-li) a hned poté právě v muzeu (je-li).

Městské muzeum Františkovy Lázně se nachází trochu mimo centrum lázeňského života, zastrčené u Labutího jezírka v Dlouhé ulici, kam se v říjnu 2008 přestěhovalo do nově rekonstruované budovy, původně „Hasičského domu“.

Jan Galeta a kolektiv: Muzea a galerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Průvodce po památkově významných stavbách / Foibos Books s.r.o. 2015

Německý zemský hasičský spolek si nechal v roce 1908 vybudovat vlastní budovu, jde byla poskytována nemocným hasičům zdarma veškerá lázeňská léčba. Zpracovatelem projektu mohl být G. Wiedermann, architekt činný v lázeňském trojúhelníku. Fasáda objektu je hladká, pouze nároží jsou zdůrazněna bosáží a štítový vikýř je zdoben jemným rostlinným dekorem. Celek je završen mohutně vysazenou fabionovou římsou s ornamentálním dekorem. Z původního interiéru se dochoval jen nástupní prostor s terakotovou podlahou a schodišťová hala.

K vidění je v interiéru stálá expozice věnovaná především lázeňství (čemu v tomto městě také jinému) a v menší výstavní síni jsou příležitostné výstavy (já tu v létě zastihl černobílé fotografie). Pod zdejší muzeum patří ještě rezervace Soos a hrad Seeberg.

Oficiální info udává za klíčová témata: Dějiny Františkových Lázní a lázeňství; 600 fotografií z konce 19. a počátku 20. století; Expozice přírodních léčivých zdrojů a vývoj léčebných metod; Dějiny stáčení minerálních pramenů; Dějiny farmacie. Mezi cca 7000 sbírkovými předměty hraje prim originál sochy Františka od Adolfa Mayerla z roku 1923.

Otevřeno je kromě pondělka denně, vstupné za babku (dospěláci 35,- korun), do expozice se vstupuje vnitřkem, ze zahrady. Uvnitř je příjemno, byť jsem byl v létě (jako již na mnoha místech) sólovým návštěvníkem. Alespoň jsem mohl exponáty občas až nahánějící strach prohlížet v klidu a pohodě, a v jedné z místností se dá v klidu i „lázeňsky“ posedět a prostudovat předložené publikace. A jak mi řekla paní v pokladně – kdo neviděl zdejšího původního Františka, jako kdyby ani ve Františkových Lázních nebyl. Jestlipak vůbec víte, že ten současný je už třetí?

Series Navigation<< Hasičské muzeum Skalná na hradě Vildštejně (a další expozice)Auto moto muzeum ve Františkových Lázních >>
Tagy