weby pro nejsevernější čechy

Muzeum Karlova mostu na Křižovnickém náměstí v Praze

Článek je součástí seriálu Muzea

Na Křižovnickém náměstí ve Starém městě v Praze vedle kostela svatého Františka Serafínského se nachází muzeum Karlova mostu.

Kde jinde mít muzeum, věnované (nejen) historii snad nejznámějšího mostu u nás, než přímo u něho, takřka na jeho základech. Je to už řádka let, kdy jsem si ho při náhodné potulce Prahou všiml, takže bezprostřední dojmy se dávno vypařily z hlavy. Nicméně vzpomínka na podrobné informace a názorné modely zůstala. Tehdy snad ani to vstupné nebylo tak „pražské“.

Z wiki a dalších (možná už částečně neaktuálních) zdrojů:

V těsné blízkosti Karlova mostu, v několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Ducha (sv. Františka) se setkáte s historií jedinečného místa a jedinečné stavby – druhého nejstaršího kamenného mostu na území České republiky. Spojnice vedoucí přes řeku Vltavu přenese návštěvníky nejen ze Starého Města na Malou Stranu, ale také do dob korunovací českých králů, kteří po Karlově mostě při korunovacích projížděli.

Muzeum Karlova mostu je věnováno zejména Karlovu mostu, jeho předchůdci Juditině mostu a řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v jehož budově u staroměstské paty mostu sídlí. Muzeum provozuje a na jeho provoz přispívá společnost Pražské Benátky.

Muzeum Karlova mostu založil Zdeněk Bergman v roce 2007 jako reakci na dosud neexistující prezentaci přední pražské kulturní památky, Karlova mostu. Původně bylo muzeum koncipováno jako expozice mostního stavitelství s jasným důrazem na Karlův most a historii spojení obou pražských břehů. K vidění jsou kamenné stavební prvky mostní architektury, původní řemeslnické nástroje, rekonstrukce dobových stavebních strojů (mimo jiné čtyřmetrový vrátek), rekonstrukce založení mostního pilíře v měřítku 1:2 nebo model Prahy kolem roku 1000 s vyznačenými brody přes Vltavu, které tehdy představovaly zásadní komunikační spojnice. Spolu s nimi sloužil stejnému účelu též první dřevěný most, vycházející ze slovanských prototypů, o němž mluví ve své kronice i Kosmas. Jedinečný je i první model předpokládané podoby Juditina mostu, vytvořený v rámci jednoho modelu spolu s mostem Karlovým. Model tak ukazuje změnu osy Karlova mostu oproti jeho subtilnějšímu předchůdci.

Postupem času se expozice rozšířila na část věnovanou stavební historii Juditina románského a Karlova mostu. Ta je prezentována velkým modelem rozestavěného Karlova mostu, zbytků Juditina mostu a areálu kláštera Křížovníků s červenou hvězdou. Část expozice je věnována středověké stavební huti s velkým množstvím řemeslných nástrojů i dobovou mechanizací.

Další část expozice je věnována sochařské výzdobě Staroměstské mostecké věže či Karlova mostu. Jedná se o odlitky z forem pořízených v 19. století, ještě se zachovalou povrchovou modelací, dříve než byla zásadně poškozena znečištěným ovzduším. Jistou specialitu představuje bozzetto Jana Nepomuckého – původní skicu k první skutečné plastice pořízené pro most na konci 17. století.

Značná pozornost je věnována svatému Janu Nepomuckému, jehož umučené tělo bylo svrženo do Vltavy právě z Karlova mostu.

Expozice je doplněna velkým množstvím historických grafik a rytin s motivy staré Prahy a Karlova mostu od 17. až do 20. století.

Muzeum Karlova mostu sídlí v nejstarší části Křížovnického kláštera, který zde vznikl v roce 1252, proto je nejnovější část expozice věnována historii řádu, špitální i duchovní činnosti jednotlivých významných členů řádu Křižovníků s červenou hvězdou a jejich zakladatelce, svaté Anežce Přemyslovně.

Mnohé exponáty představují skutečný unikát. Vedle světských exponátů představuje v rovině sakrální vrchol expozice část oltáře 20. velmistra řádu křížovníků Mikuláše Puchnera z 80. let 15. století, dílo prozrazující vliv nizozemského malířství, zvláště v precizní fyziognomické interpretaci osob, drobnopisném vyjádření hmot i materiálů či jemnosti malby i barevnosti. Mezi nejvýznamnější exponáty patří například relikviář sv. Anežky České či relikviář svatého Kříže.

V rámci muzea je zpřístupněna také podzemní část křížovnického kostela. Její dnešní barokní podoba, dílo francouzského architekta Jeana Baptisty Matheye (čti Žána Batysty Mateje) s barokní grottou z konce 17. století, ukrývá základy původního gotického kostelíku, jehož základní kámen položila 1252 sama Anežka Přemyslovna, zakladatelka Řádu křížovníků s červenou hvězdou.

Muzeum Karlova mostu pořádá dočasné výstavy, které jsou komponované v rámci křesťanských svátků, ale i s ohledem na významné svátky spojené s Prahou a jejími osobnostmi či událostmi. Významnou každoroční výstavou je prezentace betlémů a lidových vánočních zvyků nebo velikonočních tradic.

Muzeum Karlova mostu se svým zázemím spolupodílí na jedné z nejvýznamnějších pražských kulturních událostí, kterými jsou Svatojánské slavnosti NAVALIS. Jedná se o obnovené barokní svatojánské slavnosti, které jsou oslavou našeho nejznámějšího světce svatého Jana Nepomuckého. Každoročně se slavnosti účastní na 10.000 diváků přímo ze břehů nebo z hadiny Vltavy pod Karlovým mostem, místem skonu a zázraku svatého Jana Nepomuckého.

 

Series NavigationMěstské muzeum v Mimoni – bývalý špitál >>
Tagy