weby pro nejsevernější čechy

Hasičské muzeum Skalná na hradě Vildštejně (a další expozice)

Článek je součástí seriálu Muzea

V rekonstruovaném románském hradě Vildštejn ve Skalné je umístěno několik expozic, z nichž ta nejvýznamnější a nejrozsáhlejší je věnována hasičské technice.

Blízko vstupní části hradu je malá středověká kovárna. V přízemí hradu se nachází malý a velký rytířský sál, kde je zřízena restaurace Hodovna s tradiční českou kuchyní a domácí výrobou uzenin. V románské kapli je expozice o dějinách (nejen) hradu a jsou zde uloženy ostatky ženy, které zde byly v roce 1987 nalezeny zazděné v komínové šachtě. V prvním patře byl zřízen pseudorománský sál, kde se konají kulturní akce, konference, svatby a další. Zdi zdobí podobizny všech českých panovníků, zbraně a zbroj, lovecké trofeje, vystaveny jsou historické kostýmy a nábytek. K vidění jsou také předměty z historie obce. Prohlédnout si lze též ložnici po rytíři Hemfeldovi.

Celé druhé poschodí je vyhrazeno pro hasičské muzeum se značným množstvím pozoruhodných historických exponátů. Místní Dobrovolný hasičský sbor hledal reprezentativní prostory pro umístění stále se rozšiřující sbírky. Setkal se nejen s pochopením vedení města, ale i s velkorysou nabídkou majitele hradu a ke 140. výročí založení, v roce 2010, bylo muzeum otevřeno pro veřejnost. Jedná se o největší muzeum svého druhu v Karlovarském kraji a naleznete v něm starou hasičskou techniku, výstroj a výzbroj hasičů a vše co s hasiči souvisí.  Expozici dotváří dobové fotografie a texty o historii místního hasičského sboru. Jednou z  největší rarit jsou pivovarské dřevěné sáně z konce 18. století. Dobrovolní hasiči v dobách minulých na saně  přidělali ruční pumpu, upevnili sudy s vodou a tím pádem dokázali i ve sněhových závějích dopravit vodu k požáru.

Nejcennějším a unikátním exponátem je zástava hasičského sboru New Yorku a americká vlajka složená po pietním způsobu do trojúhelníku spolu se jmenným seznamem hasičů, kteří zahynuli při zásahu u newyorského obchodního centra v září roku 2001. Místní Sbor dobrovolných hasičů získal cenné atributy ze Spojených států amerických jako jediný v České republice právě u příležitosti výročí založení sboru.

Novější zámecká budova nabízí prohlídku vězení a muzeum vězeňství a soudnictví na Vildštejně.

Series Navigation<< Oblastní muzeum v MostěMěstské muzeum Františkovy Lázně >>
Tagy