weby pro nejsevernější čechy

Muzeum města Mnichovo Hradiště

Článek je součástí seriálu Muzea

V Mnichově hradišti na místním zámku sídlí i městské muzeum.

Byl jsem se v prostorách muzea podívat několikrát, na jeho příležitostné výstavy. A nějak mi nezbýval čas na prohlídku klasické expozice. K tomu jsem se dostal až později a bohužel zatím jen jednou. Muzeum má jednoznačnou výhodu v exkluzivním umístění v objektu zámku. Prostoru dost, ne však zas tolik, aby měl návštěvník hlavu jak balon. Expozice v podstatě tradiční, s občasným překvapením – na model Drábských světniček se hned tak zapomenout nedá.

Aktuální info zní takto:

Počátky muzea v Mnichově Hradišti spadají do 90. let 19. století, kdy se v Čechách začala připravovat národopisná výstava. V roce 1892 byl v Mnichově Hradišti utvořen okresní odbor národopisné výstavy českoslovanské, v jehož čele stál Josef Dürich, okresní starosta a poslanec říšské rady. Z odboru vznikl v roce 1894 Spolek okresního muzea v Mnichově Hradišti, který se zabýval shromažďováním předmětů a materiálů pro pražskou výstavu. Tyto sbírky byly ještě před odesláním do Prahy poprvé vystaveny pro veřejnost v místní škole v březnu roku 1895.

Předměty vrácené z výstavy se staly základem sbírek okresního muzea. Hned od počátku se řešil problém jejich umístění. Nejprve byly uloženy v malé místnosti na radnici, později např.v okresním domě na náměstí, od roku 1951 se nacházejí v dnešních prostorách, tj. ve 2. patře státního zámku. V průběhu více než 110 let byly sbírky rozšiřovány až do dnešního počtu cca 20 000 exponátů.

Expozicepředstavují především přírodní zajímavosti zdejšího kraje a tradiční lidovou kulturu Mnichovohradišťska. Unikátem je obří model Drábských světniček, gotické pozůstatky cisterciáckého kláštera Hradiště a vyřezávané včelí úly z poloviny 19. století.

Archeologické nálezy z období pravěku zpracované profesorem Filipem, ornitologické exponáty, expozice mnichovohradišťské lékárny a také salon fotografa, malíře a literáta Bedřicha Ženíška osobitým způsobem ukazují život a bohaté kulturní dědictví obyvatel Mnichova Hradiště a jeho okolí.

Upoutají národopisné expozice s modely chalup, lidovým krojem a vybavením venkovských domácností i hospodářství. V muzeu můžete vidět i díla lidových umělců zdejšího kraje, historické velocipedy, staré kočárky. Obrazová galerie je tvořena z děl žijících i nežijících malířů Mnichova Hradiště.

Archeologie:

Expozice archeologie návštěvníky seznámí s nejstaršími památkami Mnichovohradišťska. Většina vystavených pravěkých nálezů byla pro muzeum zpracována univerzitním profesorem akademikem Janem Filipem, rodákem z nedalekých Chocnějovic.

V expozici jsou vystaveny artefakty nalezené většinou v žárových hrobech tzv. lidu popelnicových polí z doby bronzové. Děti obvykle zaujmou zvířecí kosti pravěkých zvířat, např. mamutí stoličky, lebka jeskynního medvěda či nosorožce. Středověké období zastupují fragmenty gotického chrámu z nedalekého Kláštera Hradiště nad Jizerou, které umožňují vytvořit si představu o velkoleposti dřívější dominanty tohoto kraje. Právě zdejší cisterciáčtí mniši stáli u počátků města Mnichova Hradiště.

Lékárna:

Expozice představuje bohatou historii zdejší lékárny. Návštěvníci mohou poznat minulost farmacie na příkladech vystavených nádob a nástrojů, které sloužily k výrobě a uchovávání léků, dále například staré recepty a obaly od léků. Obdivovanou raritou jsou vzácné herbáře italského lékaře a botanika Mattioliho. Návštěvník se rovněž může dozvědět o zajímavých osudech zdejších lékárníků, zvláště významného botanika Václava Sekery.

Modely Drábských světniček:

Atrakcí mnichovohradišťského muzea je velký sádrový model Drábských světniček skalního útvaru ležícího asi 4 km od Mnichova Hradiště. Skalní bloky nejprve dokonale zmapovali pracovníci Archeologického ústavu ČSAV, aby potom v roce 1950 mohli vytvořit dokonalou maketu této vzácné památky v poměru 1:17. Velký model navíc doplňuje i menší maketa středověkého skalního hradu, který zde pravděpodobně stával. Návštěvníci se v této expozici z fotografií dozvědí i o katastrofě, která se pod Drábskými světničkami udála v roce 1926, kdy zde došlo k sesuvu půdy nebývalých rozměrů.

Národopisná expozice:

Dvě z místností muzea přibližují život selských vrstev na Mnichovohradišťsku. K vidění je hospodářské náčiní, předměty každodenního života či ukázka ručně vyšívaného Pojizerského kroje. Dokumentární hodnotu mají modely stavení z města i okolních vesnic, jejichž autory byli v roce 1926 žáci zdejší chlapecké školy.

Velmi krásné jsou také ukázky lidového nábytku i dřevěné plastiky z tvorby zdejších lidových řezbářů. Raritou je i pětice vzácných vyřezávaných figurálních úlů (klátů) pocházejících z nedalekého Kláštera Hradiště nad Jizerou vytvořených kolem roku 1850.

Obrazová galerie:

Ve vstupních chodbách muzea je umístěna galerie malířů spjatých tvorbou s Mnichovohradišťskem. K vidění jsou staré obrázky města, okolní krajiny, perokresby nebo například humoristická představa Mnichova Hradiště budoucnosti. Vystaveny jsou obrazy Václava Ningra, Bedřicha Ženíška, Jaroslava Korčáka, Otakara Loudy, Dušana Helceleta, Josefa Marka, Ferdinanda Šubrta, Jana Štěpána a dalších. Návštěvník si po zhlédnutí této expozice může snadno vytvořit představu o dřívější podobě Mnichova Hradiště i jeho okolí.

Ornitologická sbírka:

Místnost, ve které je umístěn model Drábských světniček, doplňují ukázky z ornitologické sbírky místního lékaře MUDr. Alfréda Hořice, jejíž velká část je umístěna v pražském Národním muzeu. K vidění jsou preparáty ptactva, které bylo na Mnichovohradišťsku běžné v první polovině 20. století. Se spoustou z nich se ve volné přírodě setkáme i dnes. Ve sbírce jsou zastoupeni dravci, pěvci i vodní ptáci žijící v okolí nedalekého rybníku Žabakor. K nejcennějším exponátům patří preparát sovy sněžné.

Ženíškův salon:

Jako Ženíškův salon nazýváme místnost, ve které jsou umístěny rozměrné veduty malíře a fotografa Bedřicha Ženíška zobrazující Mnichovo Hradiště počátku minulého století. Tyto dokumentárně velmi cenné malby byly původně vytvořeny pro reprezentační účely místní městské spořitelny. Místnost je vkusně doplněna historickým nábytkem, sbírkou historického skla nebo například ševcovskými šicími stroji.

A jako perličku vytěžím své archivy. Kniha Muzea a Galérie v ČSR z edice A-Z na cesty nakladatelství Olympia Praha z roku 1985 uvádí:

Muzeum založeno r. 1894, od r. 1945 umístěno ve státním zámku. Sbírky přírodovědné z regionu, archeologické, národopis, umělecká řemesla a umělecký průmysl, numismatika, dokumentace k dělnickému hnutí. Expozice – prehistorická, historická a národopisná; model Drábských světniček; dělnické hnutí na Mnichovohradišťsku; pamětní síň novináře a hrdiny SNP Jana Švermy (1901-1944); sezónní výstavy českého novodobého umění ve výstavní síni v bývalé konírně ve spolupráci se Středočeskou galérií.

Series Navigation<< Oblastní muzeum v LounechVýstava betlémů v Mimoni 2020 >>
Tagy