weby pro nejsevernější čechy

Oblastní muzeum v Lounech

Článek je součástí seriálu Muzea

Louny mají své vlastní (oblastní) muzeum, jehož hlavní část je v centru města nedaleko Mírového náměstí a kostela svatého Mikuláše v Pivovarské ulici.

Tedy muzeum. Momentálně spíš minimuzeum. Hlavně se člověk musí pečlivě zorientovat, protože nápisů muzeum je kolem dokola plno. Jediný platný vchod je však před zraky dychtivých trochu uschován – do expozice muzea se vstupuje nenápadnými dveřmi v úzké uličce, která vede z Pivovarské ulice ke zmíněnému kostelu. Pokud se nepletu, pak jediná přístupná budova vlastně na mapách ani není označena jako muzejní. Pokud se dobře dívám, pak je to proto, že hlavní expoziční budova, dům Sokolů z Mor, byla v říjnu 2019 z důvodu generální rekonstrukce uzavřena. Proto lze navštívit pouze část muzea s přírodovědnou expozicí (Pivovarská čp. 189). A k tomu ještě Zkamenělý les – samostatnou expozici nedaleko v baště městského opevnění.

Část expozice slouží k příležitostným výstavám, já trefil Svět papírových modelů. A ejhle, mezi vystavenými kousky hasiči z Varnsdorfu, nebo Böhmerland! Ve zbytku budovy je k vidění něco přírody (vycpaniny, zkameněliny a něco z geologie). Na webu muzea se lze dočíst, že tu bývala „Stálá přírodovědná expozice Krajina v srdci Evropy, dle scénáře geologa Antonína Hluštíka. V únoru 2018 však byla zrušena a nahrazují ji Stepi Lounského středohoří a expozice geologie.

Lze také zavítat do zmíněného Zkamenělého lesa: „Středověká bašta městského opevnění v sobě ukrývá muzeum, které vám nabídne pohled do milióny let staré historie středních a severních Čech. Nachází se zde totiž vzácná sbírka zkamenělých rostlin. Můžete si prohlédnout přibližně 300 exemplářů, samostatné listy, plody i celé kmeny prehistorických rostlin. Nejstarší exponáty jsou až 350 milionů let staré.

A ještě něco o historii muzea:

Lounské muzeum bylo založeno v r. 1889. Dobou svého vzniku tak patří do první vlny zakládání českých muzeí, která bývá vymezována léty 1860-1890. Jeho sbírkový fond vznikal obdobně jako jinde z darů občanů, ale velmi záhy lze hovořit o cílevědomé sbírkotvorné práci, zvláště pak při budování archeologické sbírky.

Prakticky od počátku byl sběratelsky zájem muzejních pracovníků zaměřen regionálně a neustrnul pouze na dokumentaci města Loun. Tento vývoj byl v r. 1955 završen změnou městského muzea v muzeum okresní.

Vzhledem k legislativním změnám přešlo muzeum od 1.1.2003 pod Krajský úřad Ústeckého kraje a tím pádem se opět změnil název na Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace.

V současné době zahrnuje sběrná oblast muzea území lounského okresu, t. j. území s bohatou a různorodou historií a přírodou. Skladbou sbírek patří Oblastní muzeum v Lounech k muzeím vlastivědným, není muzeem se specializací. Sbírkové fondy (např. archeologická, historická či přírodovědná sbírka) jsou bohaté a mají vysokou dokumentační a vypovídací hodnotu.

Muzeum je vhodně umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny SZ Čech ve 14. a 15. století, přírodovědná expozice prezentuje vývoj krajiny v Podkrušnohoří a stř. Poohří. Nabídka je doplňována v průběhu roku řadou krátkodobých výstav, prezentujících jednotlivé sbírky muzea a výsledky jeho odborné práce. Paleta nabízených výstav je rozšiřována o výstavy výtvarné a výstavy převzaté z jiných muzeí.

Od roku 1994 je součástí muzea archeologický skanzen ve Březně u Loun. Jde o unikátní soubor rekonstrukcí pravěkých a raně dějinných staveb, objevených na této lokalitě v průběhu dlouholetého systematického archeologického výzkumu prováděného PhDr. I. Pleinerovou CSc z Archeologického ústavu AVČR Praha.

Hlavnímu budovami muzea jsou již zmíněný dům Sokolů z Mor (momentálně uzavřen), bývalé Krakešovo truhlářství (to je budova, která je jediná momentálně přístupná), a na protější straně ulice bývalá lékárna U Bílého jednorožce (slouží administrativní složce muzea).

Series Navigation<< Oblastní muzeum v ChomutověMuzeum města Mnichovo Hradiště >>
Tagy