weby pro nejsevernější čechy

Zámek Ohrada (Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství)

Článek je součástí seriálu Zámky

V těsném sousedství ZOO Hluboká se nachází lovecký zámek Ohrada, ve kterém je umístěna pobočka Národního zemědělského muzea PrahaMuzeum lesnictví, myslivosti a rybářství.
O expozici viz předchozí odkaz, tady se s pomocí internetu a knih věnujme historii samotného zámku.

Jan Galeta a kolektiv: Muzea a galerie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Průvodce po památkově významných stavbách / Foibos Books s.r.o. 2015

Dvoupatrová budova s mansardovou střechou na půdorysu „U“ je doplněna třemi hospodářskými křídly, která uzavírají vnitřní čtvercový dvůr. Hlavní průčelí člení rizalit s vysokým řádem iónských pilastrů a portikus s balkonem. I nádvorní průčelí má středový rizalit. Západní část parku je využívána výše zmíněnou zoologickou zahradou.

V přízemí zámku se nachází rozlehlý vestibul. Ve středu 1. patra je rozměrný a přes obě patra vysoký sál s nástropní freskou (viz dále). V sále je umístěn kruhový koberec ze 48 liščích kůží a nábytek z jeleních parohů s řezbami loveckých výjevů z počátku 19. století.

Barokní zámek se nachází 2 km od Hluboké nad Vltavou. Nechal ho v letech 1708 – 1713 mezi Munickým a Zvolenovským rybníkem postavit kníže Adam František Schwarzenberg (1680 – 1732) podle projektu pražského architekta Pavla Ignáce Bayera, jenž se podílel na přestavbě hlubockého zámku. Hlavním účelem zbudování Ohrady bylo získat nedaleko schwarzenberského sídla zázemí k pořádání parforsních honů a loveckých slavností.

Zajímavostí je, že v době stavby zámku na významného stavitele podal roku 1712  žalobu Václav Hroznata. Obvinil ho, že při stavbě chebského opevnění provedl stavbu nekvalitně a zpronevěřil navíc peníze z císařského eráru. Bayer byl zatčen a propuštěn byl až na kauci 7.000 zlatých. Vyšetřování prokázalo, že skutečně zpronevěřil v Chebu 4.000 zlatých a byl proto z funkce pevnostního stavitele roku 1714 propuštěn.

Nejdříve byla na západě postavena zbrojnice, následně jižní a severní křídlo, kde byly umístěny maštale, byt pro myslivce a psince, a teprve potom byla stavěna hlavní budova s loveckým sálem a kaplí sv. Eustacha. Tato kaple měla podle dochovaných architektonických plánů stát u jižního křídla zámku tam, kde nyní kolem zámku vede silnice na Bezdrev. Přeložka cesty však nebyla schválena, proto byla kaple nakonec zbudována v prvním poschodí zámku. Strop kaple sv. Eustacha s motivem Svaté Trojice vymaloval roku 1715 Georg Werle, oltář sv. Huberta po Werlem dokončil roku 1720 J. André a mj. na něm domaloval schwarzenberský erb, autorem oltářního obrazu pak je vlámský malíř Pieter van Roy.

Zámek nikdy nesloužil pro trvalé obývání, byl využíván jenom pro hosty v době honů.

K výzdobě budovy zámku Adam František pozval mnoho známých umělců své doby. Štuky dělal Franz Carobbio, krby Oldřich Mánes a vídeňský malíř Georg Werle zhotovil stropní fresku s tématem řecké pověsti o bohyni lovu Artemis. Velké olejomalby, jenž v minulosti zdobily sál a nyní se nacházejí v Rakousku, pocházejí z dílny skotského malíře Johanna Georga Hamiltona (1672 – 1737), v letech 1709 – 1718 schwarzenberského dvorního malíře.

Poté, co byl Adam František v roce 1732 nešťastnou náhodou při lovu smrtelně zraněn samotným císařem Karlem VI., zámek nadále sloužil svému původnímu účelu. Ale již v roce 1842 Jan Adolf II. založil na zámku první muzeum (druhé nejstarší v Čechách po Národním muzeu v Praze), kam soustředil rozšiřující se sbírky loveckých trofejí a vycpanin.

Během své existence sloužila budova lesnickému úřadu, několikrát tam byl umístěn vojenský špitál a na začátku druhé světové války sídlo zabavily německé úřady. V roce 1947 byl zákonem Lex Schwarzenberg rod Schwarzenbergů připraven o veškerý rodový majetek, čímž byl vyvlastněn i zámek Ohrada a stal se tak majetkem státu. V roce 1949 jej na 12 let dostaly do správy Státní lesy a od roku 1961 muzeum Ohrada spravuje Československé zemědělské muzeum, dnes pod názvem Národní zemědělské muzeum Praha. Roku 1964 byla expozice obohacena o lesnické a myslivecké sbírky ze zámku Konopiště a o rybářské sbírky muzea na Kačině. V letech 1986 – 1990 proběhla v budově velká rekonstrukce.

Series Navigation<< Zámek JindřichoviceZámek Náchod >>
Tagy