weby pro nejsevernější čechy

Hrad a zámek Vartenberk ve Stráži pod Ralskem

This entry is part 38 of 52 in the series Zámky

Vartenberk (původně Wartenberg, někdy také Vartemberk) je renesanční zámek na severním okraji města Stráž pod Ralskem. Dostanete se k němu z náměstí 5. května po značené cestě, vedoucí ke kapli sv. Jana Nepomuckého.

Zámek vznikl přestavbou původního gotického hradu a jeho název pochází z výrazu Warte auf dem Berg, což česky znamená stráž na hoře. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na jeho osudech se krutě podepsala těžba uranu, která v okolí zcela zlikvidoval rekreační aktivity, a také pobyt sovětských vojsk na věčné časy.

Hrad vznikl na ochranu obchodní žitavské záhvožďské cesty (na křižovatce cesty z Mladé Boleslavi přes Bělou, Mimoň a Stráž k Jablonnému a dále do Lužice a cesty z Mnichova Hradiště přes Strážiště ke Stráži) a dal jméno mocnému panskému rodu, jehož pánové se psali s přídomkem „z Wartenberka“ a patřili od 14. do 17. století k předním šlechtickým rodům na našem území. První zmínka o hradu je z r. 1281. Původně gotický hrad patrně založil Markvart z Března, či jeho syn Beneš z Vartenberka. Z té doby je zachována pečeť S. MARQVARDI DE WARTENBERC, patřící jednomu z Markvartů, kterou možná použil i zmíněný Beneš. Mimořádný rozsah a stavební podoba hradu již v době svého vzniku však nevylučují ani další možnost, že stavebníkem byl sám panovník.

Existenci podhradního městečka potvrzuje listina krále Václava II. z r. 1283. Strategický význam hrála Stráž za husitských válek, r. 1426 ji obsadili sirotci. Husitským hejtmanem na hradu se stal Jan Čapek ze Sán. Je zřejmé, že někteří Vartenberkové pak s husity spolupracovali (viz Jan z Vartenberka a Ralsko). V roce 1438 byl hrad Mikuláše Sokola z Lamberka a po jeho smrti Děpolta z Rýzmburka.

Původní gotický hrad byl založen na severozápadní straně protáhlého návrší, kolem byl vybudován příkop a hradební zeď, přes příkop byl postaven padací most. Na čelní straně příkop doplňoval mohutný val. Obě dvě za sebou řazené části hradu obíhal parkán, z něhož se dochovala kromě zřetelné plochy i část hradby s okrouhlou baštou pod západním nárožím jádra. Brána si doposud zachovala vpadlinu pro padací most a dvojici otvorů pro kladky zdvihacího mechanismu. Sgrafitová omítka nad branou nese letopočet 1563.

Na severní straně hradu kdysi stála hranolová věž, který byla součástí předhradí a z níž se dochovala pouze spodní část. Do nepravidelně polygonálního předhradí se vstupuje pozdně gotickým portálem s přetínaným ostěním v polygonálním výstupku zámecké budovy, který lze považovat za pozdně gotické předhradí. V zástavbě předhradí, která pochází z renesanční doby, lze rozeznat dvouprostorovou budovu ve východním křídle. Z původní podoby hradu, později zámku, dnes stojí pouze jihozápadní renesanční křídlo. Hrad byl postupně přestavován, zvětšován, z původního hrádku Vartenberků se příliš nezachovalo. Mnoho podrobností o hradu a jeho stavebním vývoji lze nalézt v knize Hrady okresu Česká Lípa autorů Františka Gabriela a Jaroslava Panáčka (strany 123 až 127).

Po pánech z Vartenberka hrad získal koupí roku 1504 Bartoloměj Hiršpergár (Hirschberger) z Königsheimu. Tento šlechtický rod roku 1563 hrad přestavěl na renesanční zámek, ale jeho pevnostní charakter zůstal zachován. Zámek pak často měnil majitele, dostal se do vlastnictví Lichtenštejnů, Hartigů a na krátkou dobu i Albrechta z Valdštejna. V průběhu třicetileté války byl zámek roku 1639 vypleněn a poškozen švédským vojskem a v roce 1645 byl vypálen.

Po roce 1714 byl různými majiteli účelově využíván a po dobudování zámku v Mimoni se roku vlastníci Vartenberka (Stráže) definitivně přestěhovali a zdejší zámek se stal sídlem velkostatku. V roce 1922 Hartigovský velkostatek koupil František Melichar. Krátce před znárodněním byl zastaven bankovnímu ústavu. Za II. světové války zde byla věznice.

V novodobé historii byl zámek využíván k ubytování rekreantů koncernu ČKD Praha. Později však byl zdevastován pobytem sovětských vojsk a dne 11. září 1987 vyhořel. V současné době probíhá rekonstrukce a zámek není přístupný veřejnosti.

Současný stav je sice neutěšený, ale už ne katastrofální – objekt má kompletně rekonstruovanou střechu a čeká na své další využití. Prý to tu bývalo úžasné – několik pater pod zem, luxusní interiéry, honorace z Prahy. A pak ruští vojáci, přikládající na ohniště v místnostech inventář a strhané dřevěné obložení…

Média v roce 2019 -> (situace se zjevně zas tak moc nemění, bohužel)

Series Navigation<< Zámek ZákupyZámek Doksy >>
Tagy