weby pro nejsevernější čechy

Zámek Mšené-lázně

Článek je součástí seriálu Zámky

Ve svahu u Školní ulice ve Mšeném-lázně stojí skryt stromy od Hlavní ulice zdejší zámek.

Areál zámku je nepřístupný, brána zamčená, ze stavby je vidět jen část (natož nějaké další budovy), park v podstatě vůbec. Ověřit v něm stojící sochu nelze…

Wiki a další zdroje uvádí:

Zámek Mšené stojí v obci Mšené-lázně v okrese Litoměřice. Vznikl renesanční přestavbou starší tvrze a dochovaná podoba pochází z novorenesančních úprav na konci dvacátého století. Zámek je chráněn jako kulturní památka.

Přestože první písemná zmínka o Mšeném pochází již z roku 1262, tvrz zde založil některý ze saských pánů z Illburka, jejichž rod vesnici získal na počátku patnáctého století. Je však možné, že Illburkové pouze přestavěli starší tvrz vladyků ze Mšeného. Prvním majitelem Mšeného byl nějaký Půta, zvaný Petřík z Rýzmberka.

Posledním členem rodu Illburků, který zemřel roku 1538, byl Vilém z Illburka, ale je možné, že již před jeho smrtí Mšené získal Jan Zajíc z Hazmburka. V roce 1543 zdědili jeho majetek synové Václav, Mikuláš, Jiří a Kryštof. Poprvé zmíněnou tvrz se dvorem a dalšími vesnicemi na Budyňsku získal Jiří Zajíc z Hazmburka a panství mu patřilo až do smrti v roce 1580. Jiříkův syn mšenské panství zastavil a v roce 1599 prodal Janu Zbyňkovi Zajíci z Hazmburka a ten nechal tvrz přestavět na renesanční zámek.

Zadlužený Jan Zbyněk roku 1607 Mšené prodal za dvacet tisíc kop míšeňských grošů Janu Davidu Boryňovi (Bořeňovi) ze Lhoty. Roku 1613 zdědili panství jeho synové, kteří si majetek v roce 1628 rozdělili a Mšené dostal Jan David Boryně ze Lhoty. Již po dvou letech vesnici koupil za 78 tisíc kop míšeňských grošů Jetřich Malovec z Malovic (Netolic) a na Kundraticích. Po něm majetek přešel na syny Maxmiliána Lva a Bohuslava Blažeje, po jehož smrti Mšené zůstalo vdově Zuzaně Heleně z Golče. Od ní panství roku 1681 koupil Karel Jakerdovský ze Sudlic. Dalšími majiteli byli baron Leopold Sauer (1705–1717), Martinicové a od roku 1765 hrabata Kinští ze Zlonic, kterým zámek zůstal až do roku 1866 (?1881), kdy jej Oldřich Kinský prodal K. Mautnerovi. Během první poloviny 19. stol. sloužil zámek jako byty zaměstnanců dvora a jako skladiště.  Postupně chátral natolik, že v 60. letech 19. stol. byla jeho severní část zcela zbořena a zbytek upraven pro bytové a provozní účely.

Za Zajíců z Hazmburka vzniklo vysoké první patro se dvěma výstupky na krakorcích a Jan Zbyněk Zajíc nejspíše nechal vyzdobit první patro nástěnnými malbami. Kinští nechali roku 1798 přistavět jižní křídlo. V šedesátých letech devatenáctého století bylo zbořeno severní křídlo s nejstaršími stavebními fázemi a ve zbytku byly zřízeny byty. Dochovaná budova má novorenesanční štíty a rizality s letopočtem 1797 na průčelí.

Ve druhé polovině devatenáctého století se ve vlastnictví zámku vystřídal ještě bankéř Brandeis, J. Kirpal a František Toman starší, který nechal zámek upravit v novorenesančním slohu. Později zámek sloužil jako MNV, byla v něm umístěna pobočka České spořitelny apod. V současnosti je zámek opuštěný a hrozí nebezpečí jeho postupného chátrání.

Informace o chátrání je zřejmě neaktuální. V roce 2013 byl zámek v dražbě nabízen za 9 292 640 Kč, v roce 2020 pak po rekonstrukci nabízen na prodej za 34 000 000 Kč – celková plocha pozemku 7254 m2. Ode dne 29. 11. 2021 nabídku neaktivní. Zámek má dokonce profil na FB a v roce 2021 inzeroval:

Nabízíme zámek v Mšeném- lázně k pronájmu. Ideální na svatby, rodinné oslavy a další akce. Volné termíny na rok 2021. 

Ceník:
Pouze obřad a focení v zahradě zámku (cca 3h) – 8000kč
Obřad a hostina v zahradě zámku, k dispozici elektřina a voda – 20 000kč
Pronájem zámku i zahrady, k dispozici 4 pokoje k přespání, toalety, koupelna, kuchyň a celá zahrada – 3 dny přípravy, 1 den akce a 1 den na úklid – 25 000kč.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Dále možnost domluvit či předat kontakt na catering (jen oběd nebo cely raut, pití alko i nealko), fotografa, kameramana, DJ – zvlášť nebo balíčky, pronájem slavobrány, party stanů, výrobu dortu, zákusků, svatebních koláčků, vizážistku a kadeřnici či květiny a květinovou výzdobu.

Dnes zámek patří společnosti Zámek Ramp van Holten, s.r.o.

Památkový katalog eviduje několik částí areálu:

První zmínka o středověké tvrzi spojena s Petříkem z Rýzmberka. Tvrz přestavěna 1660 v raně barokní zámek Janem Zbyňkem Zajícem z Házmburka. Stavba upravena 1748 hrabaty Kinskými ze Zlonic. Na konci 19. století zámek přebudován v novorenesančním duchu.

zámek:

Jednokřídlá stavba se středním rizalitem a se sedlovými střechami s novorenesančními volutovými rizality. Omítané zdivo otevřeno obdélnými otvory se štukovou výzdobou. V interiéru klenuté místnosti s relikty nástěnných maleb.

hospodářská budova 1:

Z obdélné hospodářské budovy před zámkem dnes dochováno pouze torzo zděné z lomové opuky a části klenutých sklepů s cihelnou segmentovou klenbou a kamennou plně valenou klenbou. Stavba zbourána v průběhu roku 2004.

hospodářská budova 2:

Přízemní obdélná budova se sedlovou střechou nad oblounovou římsou a mezilehlými trojúhelnými štíty. Průčelí otevřena jednoduchými obdélnými okny a dveřmi. Uvnitř se nacházejí místnosti s klenbami do traverz a segmentovými klenbami. Stavba podsklepena.

ohradní zeď s branou:

Plně zděná ohradní zeď s prejzy na koruně. V obvodové zdi prolomena brána, vymezena je dvěma zděnými sloupky s římsovou korunou pro dvoukřídlá vrata, která se nedochovala.

oplocení:

Oplocení ohraničuje severní část zámeckého parku. Je tvořeno opěrnou zdí přecházející ve vysokou podezdívku se širšími nízkými zděnými sloupky. Plotová pole jsou rovněž nízká, z kovových nýtovaných prostě ozdobných prutů.

zámecký park:

Špatně čitelný neudržovaný krajinářský park anglického typu řešen v minulosti jako uspořádané travnaté plochy s pravidelnými vloženými komunikacemi před hlavním průčelím zámku, hrany parku určeny stromořadím.

Původní evidenční list památky:

Zámeček, původně tvrz je vystavěna z lomového zdiva, je omítaný, skládá se ze dvou jednopatrových křídel, z nichž západní se zalamuje a je podepřeno silnými opěráky v přízemí. Jižní strana má ve středu vystupující risalit se 4 okenními osami a štítem, vlevo od něho přízemní logii spočívající na dvojicích sloupů. Sedlová střecha prolomena vikýři vzepřenými po stranách volutami. Některá okna jsou rámována šambránami s lištou a uchy a klenáky na vrcholu. Severní strana má uprostřed portikus na sloupech. Východní křídlo je děleno výraznou patrovou římsou. Nad římsami dvou zdvojených oken v přízemí jsou umístěny v kulaté nice orámované půlkruhovou římsou s koulí dva klasicistní (mužská a ženská) busty. V jižním a částečně východní štít nesou zbytky renesančních ornamentálních sgrafit. Štíty na východní, západní a jižní straně jsou pročleněny pilastry, na bocích mají vysoké voluty a po stranách obelisky. Dovnitř trojramenné schodiště pocházející z klasicistní úpravy zámečku.
1967 – sídlo MNV, byty

Series Navigation<< Zámek BorečZámek Lenešice >>
Tagy