weby pro nejsevernější čechy

Zámek Maníkovice

Článek je součástí seriálu Zámky

U silnice z Kláštera Hradiště do Bakova nad Jizerou na okraji obce Maníkovice (v části Ptýrov) stojí zámek.

Hlavní silnice jde mimo obec, mezi domy prochází vedlejší ulice. Zámek stojí v místě jejich styku směrem ke Klášteru Hradiště, v mírném svahu, kryt stromy a živým plotem. Jednoduchá obdélníková budova s mansardovou střechou. Takové to stavení, odpovídající představě o vesnickém zámku… Nejspíš aktuálně soukromý objekt (údajně slouží k bydlení).

kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. – Severní Čechy (Svoboda Praha 1984)

Podrobnou informaci podává Památkový katalog, byť fotky už dávno neodpovídají skutečnosti:

Barokní patrová stavba z roku 1711 údajně od Mikuláše Raimondiho byla postavená Valdštejny a později sloužila jako myslivna. Od poloviny 19. století zde sídlil lesní úřad mnichovohradišťského panství.

Někdejší lovecký zámeček hraběte Františka Josefa z Valdštejna čp. 1 stojí volně na východní straně bývalého (dnes zatravněného) dvora, na severovýchodním okraji vesnice nedaleko lesní obory. Jedná se o z části podsklepený jednokřídlý jednopatrový zděný objekt obdélníkového půdorysu s mansardovou střechou (s dřevěnou profilovanou mansardovou římsou) krytou plechem (dnes už není pravda), orientován podélnou osou přibližně ve směru S-J. Nově obnovené fasády jsou členěny na nárožích pásovou rustikou, v mezipatrové části průběžnou pásovou římsou a profilovanou římsou korunní. Hlavním členícím prvkem fasád jsou okna (7 os člení delší V fasádu s hlavním vstupem v ose – 3. a 5. osa je slepá (zřejmě dodatečně zazděna), 3 osy boční kratší fasády – slepé prostřední okno v patře) rámovaná šambránami v horních částech s uchy. Okna v patře mají obnovené parapetní výplně. Vchod do zámku je veden v delší stěně budovy, a to ze strany odvrácené od cesty. Interiéry jsou plochostropé, v patře jsou dochována štuková zrcadla. Budova zámku je kryta mansardovou střechou, proraženou dvěma komíny. Dvůr zámku je dnes při severní straně zastavěn hospodářskými budovami, spíše dřevěných konstrukcí. Podrobný popis jak exteriéru tak interiéru, který ještě zaznamenává stav před obnovou byl zpracován v rámci GA, PhDr. Václav Všetečka z r. 1988.

Výše zmíněný katalog odkazuje na restaurátorský průzkum v roce 2009.

Series Navigation<< Zámek HořiceZámek Lomnice nad Popelkou >>
Tagy