weby pro nejsevernější čechy

Zámek Litvínov (a muzeum)

Článek je součástí seriálu Zámky

Barokní zámek v Litvínově stojí blízko náměstí v Mostecké ulici.

Ze strany z ulice jde vcelku o nenápadnou budovu, honosnější část je na opačné straně, směrem do bývalého zámeckého parku. V letech 2013 až 2015 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí, která stály přes 32 milionů korun. V únoru 2015 pak byl zámek zpřístupněn veřejnosti. A nutno přiznat, že na zámek se musí použít dvojí pohled – jednak jako na historickou budovu, ale také jako na objekt současného využití, sloužící mimo jiné i k výstavním účelům.

Nejprve tedy něco z historie (z knih a internetu):

Na místě dnešního zámku stávala tvrz, kterou nahradil panský dům. Postavil ho architekt Giovanni Domenico Canevalle (narozen 1637). Do dnešní podoby nechal přestavět sídlo majitel panství František Josef Jiří Valdštejn v době, kdy Horní Litvínov prodělával prudký rozvoj v souvislosti se založením soukenické manufaktury. V letech 1732 až 1743 tak vznikl barokní zámek se čtyřmi jednopatrovými křídly (s výjimkou jižního) obklopující uzavřený dvůr a dvěma přístavbami po stranách podle návrhu architekta Františka Maxmiliana Kaňky.

Zámek byl určen jako jedno ze sídel rodiny Valdštejnů na duchcovsko-hornolitvínovském panství. Od konce 19. století ale sloužil jen pro hospodářské účely a jeho interiéry byly přestavěny na byty a kanceláře, zámecké interiéry zanikly. Původní uspořádání místností bylo postupně znehodnocováno a velký sál v hlavním křídle byl porušen vloženým patrem. Po zrušení zámecké zahrady byl v roce 1878 za zámkem založen osmihektarový zámecký park v anglickém slohu.

Po první světové válce se majitelem zámku stal Československý stát. Po roce 1948 zde sídlila Správa státních lesů. V roce 1960 nechal provést MěNV Litvínov částečnou adaptaci zámku a objekt byl převeden do správy Městského muzea, založeného roku 1896. Po integraci s Okresním muzeem v Mostě v roce 1964 přešel zámek do majetku tohoto muzea, v roce 1965 byly sbírky doplněny exponáty ze zrušeného muzea v Hoře Svaté Kateřiny. Dobové materiály uvádějí expozice Hornické Mostecko a jeho revoluční tradice, Vývoj Mostecko od roku 1948, Severočeský hnědouhelný revír od 19. století… V 90. letech byly sbírky převezeny do depozitáře v Mostě a zámek přestal být využíván. V letech 1994–2000 probíhaly částečné rekonstrukce objektu. Město Litvínov požádalo Ústecký kraj o bezúplatný převod do svého majetku. Převod byl 30. května 2006 v zámeckém salónku stvrzen slavnostním podpisem dohody o předání budovy, a to hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a starostou Litvínova Karlem Zdražilem. Zámek od 1. 6. 2006 patří městu Litvínov.

V zadním průjezdu zámku jsou osazeny 4 náhrobní kameny pánů z Jahnu, které pocházejí z let 1542, 1558, 1566 a 1571 (městu je zapůjčilo Oblastní muzeum v Mostě). Reliéfní zobrazení postav je provedeno v renesančním slohu. Epitafy pánů z Jahnu patří mezi nejstarší movité památky dokladující existenci Litvínova.

Dnes je v zámku k vidění několik stálých expozic:

Vánoce po celý rok – celoroční a každoročně obměňovaná/doplňovaná výstava výzdoby vánočních stromků.

Výstava Srdceráj, nabízející motiv srdce opravdu ve všech možných podobách z celého světa. Autory výstavy jsou Michal Cihlář a Veronika Richterová

Fenomén továrny Heller & Schiller – jedinečná a ucelená výstava hraček vyrobených v Horním Litvínově (do prosince roku 2017). Autoři výstavy a sběratelé hraček Miroslav Smaha a Michal Widenský použili exponáty z vlastního muzea technických hraček.

A další expozice se plánují ->

Series Navigation<< Vánoční dům Karlovy Vary (zámek Doubí)Zámek Klášterec nad Ohří (a muzeum) >>
Tagy