weby pro nejsevernější čechy

Zámek Starý Rybník (Altenteich)

Článek je součástí seriálu Zámky

V těsném sousedství hradu Starý Rybník (Altenteich) stojí stejnojmenný zámek z 18. století, budova, kterou leckdo mine bez povšimnutí, protože její stav zdaleka není ideální.

Stejný osud jako mnoho podobných objektů. Dřívější šlechtické sídlo, po 2. světové válce znárodnění, leč alespoň nějaké žití (byty, zemědělci) a poslední roky už jen chátrání bez užitku… Vymlácená okna, opadávající fasáda, sem tam velké plány. Z toho důvodu jsem (na rozdíl od hradu) ani nepořídil pořádné fotky. Viděl jsem ho (stejně jako hrad) naposledy v roce 2013, ale předpokládám, že se za tu dobu nic moc nezměnilo.

Zámek a kaple v 80. letech 20. století
Zámecká budova v říjnu 2013
Zámecká budova v říjnu 2013

Něco z historie bylo řečeno v dějinách hradu, tudíž ještě malý doplňující historický exkurz pomocí netu a knih:

Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech P/Š – svazek třetí, Academia Praha, 1980

Jaroslav Kocourek: Český atlas – Západní Čechy, obrazový vlastivědný průvodce, freytag & berndt Praha, 2003

Kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy, Svoboda Praha, 1985

Roku 1787 koupil panství Starý Rybník s hradem ze 14. století Jan Jiří Wilhelm. V roce 1792 zničil hrad požár. V jeho sousedství na okraji hospodářského dvora v letech 1823-26 postavil Jan Jiří Wilhelm nový empírový zámek. Stojí na terénní hraně, takže severní strana vypadá jako dvoupatrová, ale v suterénu se nachází pouze valeně klenuté sklepy.

Jan Jiří byl v roce 1792 povýšen bavorským kurfiřtem do rytířského stavu a syn Jana Jiřího Kašpar byl roku 1824 povýšen do (rakouského) šlechtického stavu a obdržel přídomek „z Helmfeldu“. Jeho potomci vlastnili panství až do roku 1945. Poté byla zámecká budova znárodněna a užívána státním statkem a sloužila jako byty.

Zámek stojící asi 50 metrů severovýchodním směrem od vyhořelého hradu ve Starém Rybníku je velká obdélníková jednoduchá jednopatrová budova s devíti okenními osami, dvěma vstupními portálky a mansardovou střechou s vikýři. Pod ní je profilovaná podstřešní římsa s trojúhelníkovým štítem uprostřed. Portálky zdobí vyžlabené pilastry s patkami, nesoucími mělké oblouky s klenáky – podobné římsy mají i tři střední okna v patře. Nádvorní průčelí má plochý rizalit ukončený trojúhelníkovým štítem. Okna jsou zdobena lizénami, jenom tři okna v patře rizalitu jsou zakončena suprafenestrami. Budova zámku je podsklepená. V suterénu jsou valené klenby. Dnes je budova bez využití, leč opravuje se. Nedaleko zámku se rozkládá menší park s kaplí Panny Marie v severní části ohradní zdi.

Zámek Starý Rybník se do dnešních dnů dochoval ve velmi zuboženém stavu a sám o sobě by nebyl místem, které by stálo za to vidět na vlastní oči. S ohledem na bezprostřední blízkost zříceniny hradu Starý Rybník však jeho návštěvu přesto doporučujeme. Škoda, že objektům hradu, zámku a mezilehlého hospodářského dvora byla v posledních letech věnována tak malá péče: celý soubor mohl tvořit jedinečné místo na Chebsku. Postupně však dochází k revitalizaci hospodářského dvora a tak nezbývá než doufat, že se i zámek dočká rekonstrukce.

Series Navigation<< Zámek Břeclav (Lundenburg)Zámek Starý Hrozňatov (hrad Kingsberg) >>
Tagy