weby pro nejsevernější čechy

Zámek Doksy

Článek je součástí seriálu Zámky

Zámek v Doksech se nachází nedaleko náměstí Republiky, vchod do areálu je ve Valdštejnské ulici. Byl postaven v renesančním stylu koncem 16. století. Celý areál je vymezen ohradní zdí a kolem zámku se rozkládá anglický park z 19. století.

Zámek má dispozici písmene U s nádvořím uprostřed. Jednotlivé trakty se navzájem liší. Střední podélný hlavní trakt, obrácený k jihu, je dvoupatrový a dominují mu mohutné opěráky na nárožích. Vstupní raně barokní portál nádvorního průčelí pochází z roku 1660, uprostřed zahradního průčelí je vstup součástí vysunutého balkonu na sloupech. V jednom rohu stojí mezi trakty hranolovitá věž schodiště, na opačném rohu je třípatrová věž s cibulovou bání z roku 1700. Nejcennější je západní křídlo, původní panský dům, s renesančními volutovými štíty v obou průčelích, které je členěno pilastry. Uprostřed nádvoří se nachází kamenná kašna (původně se soškou andělíčka) z konce 18. století. Přízemní okna mají mříže ze 2. poloviny 17. století. Přízemí je podle dostupných zdrojů klenuté, patra plochostropá, v západním křídla bývala kaple sv. Kříže, valeně sklenutá s lunetami.

Historie zámku je nejasná, zdroje se rozcházejí – snad se stavbou začal v první polovině 16. století Mikuláš Zajíc z Házmburku, když k bydlení přestal vyhovovat nedaleký Bezděz, a hotové první, západní křídlo koupil roku 1553 (podle jiných pramenů1558) Adam Berka z Dubé. Podle jiných zdrojů novou stavbu zámku zahájil až Jan z Vartenberka poté, když získal v roce 1553 rozdělené bezděkovské panství.

V roce 1593 Jan z Vartenberka přepsal zámek na svou manželku, která si tři roky po jeho smrti vzala Václava Berku z Dubé jako druhého manžela. Ten nechal postavit další jednopatrové křídlo. Po bitvě na Bílé hoře mu bylo panství zkonfiskováno, musel z Čech emigrovat, budovy poničili žoldnéři Maxmiliána Bavorského a pak i sedláci z okolí. Roku 1622 zámek získal Adam z Valdštejna, který jej téhož roku prodal synovcovi Albrechtu z Valdštejna. Když byl roku 1634 v Chebu zavražděn, majitelem zámku se stal jeden z jeho vrahů plukovník Walter Butler, pak jej Valdštejnové získali zpět (koupí roku 1680) a zůstali zde do roku 1945.

Zámek byl Valdštejny přestavován v poslední třetině 17. století (snad architektem B. Canevallem) a dále v první polovině 18. století v barokním stylu, dnešní podobu získal radikální přestavbou na přelomu 19. a 20. století. Po roce 1945 byl moderně upraven a původní zámecké interiéry byly prakticky zničeny.

K zámku náleží okolní budovy hospodářského dvora se sýpkami z 18. století a budova pro úřednictvo.

V současné době není zámek volně přístupný, zpřístupněn je pouze park, v němž se konají příležitostně městské akce. Samotný zámek v roce 2015 převzalo od libereckého kraje do majetku město.

Aktualizace 2020:

Zámek prošel neuvěřitelnou změnou. Je tady infocentrum, přestěhovalo se sem Muzeum Čtyřlístku a je tu prohlídková trasa věnovaná rodu Valdštejnů.

Series Navigation<< Hrad a zámek Vartenberk ve Stráži pod RalskemZámek Zahrádky >>
Tagy