weby pro nejsevernější čechy

Kříž u kostela svatého Jana Nepomuckého u zámku Javorná

Článek je součástí seriálu Zámky

Součástí areálu barokního zámku Javorná je kostel svatého Jana Nepomuckého, před nímž (stojí) stál kříž.

U západní stěny zchátralého kostela nízký podstavec, nesoucí masivní kříž. Podstavec umístěn v trávě na větší základně, v dolní části nízký kvádr obdélného půdorysu. Na něm tělo soklu se širší spodní částí. Sokl se směrem vzhůru k římse zužuje, na čelní straně nápisová deska, lemovaná kovovým ornamentem „Pochválen buď Ježíš Kristus“. Kříž vzepřen kovovou tyčí, kotvenou do země. Kříž se stříbrnou postavou Krista má nad jeho hlavou na břevně nápis INRI, ve spodní části několik děr (lampa? nápisové desky?) a velmi složitě zdobené konce břeven.

V roce 2020 na webu Drobné památky zachycen stav „poněkud“ horší – kříž byl vylomen a zmizel i s podpěrnou tyčí, při čemž byla rozlomena a zničena hlavice i sokl:

Series Navigation<< Zámek Jílové
Tagy