weby pro nejsevernější čechy

Zámek Rynartice

Článek je součástí seriálu Zámky

Nedaleko hlavní průjezdné komunikace Rynarticemi, na odbočce směrem ke Křížovému vrchu, stojí bývalý lovecký zámeček.

Dnes je budova adaptována na wellnes hotel, kde za normálních okolností funguje ubytování, restaurace, bazén, sauna a podobné záležitosti (rekonstruován kolem roku 2000). V jádru však jde o původní lovecký zámeček propojený s hospodářskými budovami, který nechal postavit Filip Josef Kinský (1700-1749) kolem poloviny 18. století (dokončen 1748) jako dvoupodlažní stavbu o obdélném půdorysu na pozemcích původního českokamenického dvora (doloženého už v 15. století).

Patrová stavba ryze užitkového rázu v období honů poskytovala zázemí majitelům panství Česká Kamenice a jejich hostům. Později stavba sloužila jako lesovna a byl zde umístěn lesní úřad. V době před rokem 1990 sloužil zámek potřebám Státních lesů, později přešel do soukromého vlastnictví. Po roce 1989 byl předmětem zamítnutého restitučního nároku v medializované kauze Františka Oldřicha Kinského.

kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III. – Severní Čechy (Svoboda Praha 1984)

Series Navigation<< Zámek LovosiceZámek Velký Valtinov >>
Tagy