weby pro nejsevernější čechy

Zámek Rabštejn nad Střelou

Článek je součástí seriálu Zámky

Západočeský Rabštejn nad Střelou je sice miniaturní, ale je tu toho k vidění mnoho. O jednom i druhém hradu už byla zmínka, v souvislosti s tím druhým byla řeč i o zámku, tak se na něj podívejme podrobněji.

Zámek sice před časem změnil majitele, ale v současnosti je stále běžné veřejnosti nepřístupný. Konají se tu svatby a v termínech od května do října je prohlídka zámku možná po domluvě (především pro budoucí svatebčany).

Když stojíte přímo u zámku, vlastně toho z něho zrovna moc neuvidíte – nejlepší výhled na něj je z druhého břehu řeky Střely, z vyhlídky u Hraběcího kříže – na informační tabuli se tu dočtete, že před sebou vidíte bývalý hradní areál, kterému dnes dominuje zámecká budova, vlevo od ní jsou vidět objekty bývalé konírny a kočárovny, vpravo zbytky hradu. Na zámek dále navazuje klášter a kostel, pod zámkem ve svahu jsou vidět opuštěné rozsáhlé břidlicové lomy.

Na místě bývalého hradu byl po požáru v polovině 16. století vybudován za Šliků renesanční zámek, roku 1705 byl přestavěn do barokní podoby hrabaty z Pöttingu. Jednalo se o šlechtický palác střídmého městského rázu. Zámek Rabštejn je obdélná barokní jednopatrová budova s podstřešním polopatrem. Prostou fasádu zdobí barokně zalamované římsoví nad okny pater, v polopatře kolem oken nesou jednoduché, konzolovitě zakončené pilastry rovnou římsu nad okny. Hodnotná portálová a okenní ostění připomínají tytéž prvky zámku i zámeckého kostela v nedalekém Manětíně. Nástropní fresky z 18. století v hlavním sále zobrazují příhody zakladatele zámku Františka Karla za jeho velvyslaneckých služeb v Benátkách.

Po roce 1714 sídlili na zámku Černínové, Kolovratové a posledními majiteli Rabštejnu byli od roku v 1748 Lažanští, kterým náleželo panství až do roku 1945. Poté zámek sloužil rekreačním účelům.

Přiléhající klášter servitů byl založen kolem roku 1660, zrušen byl roku 1767. Na jižní straně zámeckého areálu stojí kostel v dnešní podobě postavený v letech 1766 – 1767 pravděpodobně podle návrhu architekta A. Luraga.

Series Navigation<< Zámek CebivZámek Bezdružice >>
Tagy